Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Allt du vill veta om specialiserade uthyrningslösningar för LNG-anläggningar

Antwerpen, Belgien – 11 maj 2015: Matthew Hobden, General Manager Atlas Copco Rental Oceanien, skriver värdefullt bidrag till branschtidningen LNG Industry.

11 maj 2015

Matthew har utvecklat lösningar för olika projektfaser i en LNG-anläggnings livscykel i flera år, vilket gör honom väl lämpad att diskutera de typer av specialiserade uthyrningslösningar som kan övervägas under vart och ett av dessa faser.

Den blandning av utrustning som krävs är beroende av projektfasen och förändras på ett betydande sätt i takt med att LNG-anläggningen utvecklas från förberedelsen av byggplatsen till konstruktion, därefter till idrifttagning och driftsättning och slutligen till drift och underhåll. Den portabla specialutrustning som vanligtvis levereras omfattar kompressorer, boosters och torkar, kvävegeneratorer på platsen, elektriska generatorer samt ångpannor. Den optimala upphandlingsprocessen sker vanligen via ett koncept med en total lösning, som innebär att en leverantör kan hjälpa till från början av designprocessen, där denne tillhandahåller en fullständig uppsättning tjänster, bland annat operatörer och fjärrövervakning, och har lämpliga system för säkerhet, miljö och kvalitet samt certifiering på plats.

Om du vill ha mer information kontaktar du


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning samt elverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda.


Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde för bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med temporära uthyrningslösningar för industrisegmenten luft, kväve, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.