Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Leakfind samarbetar med Rand-Air för sina behov inom tryckluft

Antwerpen, Belgien, 17 mars 2016: Leakfind, specialister på läcksökning, rörplacering, allmän rördragning och Nuflow Pipe Relining, hyrde nyligen två maskiner från Rand-Air (Atlas Copco Rental Sydafrika) genom treåriga långsiktiga hyreskontrakt för användning på olika platser.

Företaget har varit verksamt inom rördragnings- och läcksökningsbranschen under de senaste tio åren och behöver pålitlig och robust utrustning som tillhandahåller tryckluft till verksamhetens kärnområde.

“ Beslutet att anlita Rand-Air som våra främsta samarbetspartner var lätt och förstärktes tack vare deras goda rykte som marknadsledare inom uthyrning av kompressorer och generatorer. Återställning av den inre strukturen i slitna eller obrukbara vattenledningssystem kräver stabila mängder av tryckluft invändigt i rören. Tack vare en stor flotta av luftkompressorer kunde Rand-Air möta våra behov med rätt utrustning. ”

Pieter Van Rheede Van Oudtshoorn , Delägare i Leakfind.
LeakFind partners with Rand-Air

Leakfinds vision om en lojal kundbas genom utmärkt service passar och ligger i linje med Rand-Airs kärnvärden och motto om att göra kunderna nöjda och överträffa deras förväntningar.

“ Eftersom vårt mål är att ge kunderna en service som överträffar det man vanligtvis kan förvänta sig, uppskattade vi att Rand-Air delade denna princip. ”

Pieter Van Rheede Van Oudtshoorn , Delägare i Leakfind.

“ Tack vare vår hyresmodell för industrianläggningar kan Leakfind utlokalisera ansvaret som hör samman med tillförseln av luft. Vi är mycket angelägna om att skapa produktivitet och bättre kassaflöde, vilket vi uppnår genom att ta över ansvaret för deras behov inom tryckluft. ”

Brenda Couch , Affärsutvecklingschef – Kapregionen

Rand-Airs på förhand specificerade paket inkluderar kostnaden för maskiner, leverans, installation, beredskap dygnet runt, schemalagda inspektioner, ersättningsutrustning vid behov, reservdelar, arbete och resekostnader med en garanti om att de kan uppfylla sina löften.

“ Genom att utlokalisera till Rand-Air kan vi känna oss trygga med att avskrivningar på utrustning, underhåll, kostnaden för tekniker, försäkringar och räntevariationer sköts. ”

Pieter Van Rheede Van Oudtshoorn , Delägare i Leakfind.

Om du vill ha mer information kontaktar du


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.


Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde för bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med temporära uthyrningslösningar för industrisegmenten luft, kväve, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.