Our solutions
  Metriskt Imperial
Tryckområde 6 till 24 bar 90 till 350 psi
Max. flöde 34,5 m³/min 1 250 cfm