Our solutions

Mycket mångsidiga

Perfekt för användning i alla väderförhållanden och i temperaturer mellan –25 °C/–13 °F och +50 °C/+122 °F. Det finns även specialversioner för arbeten på hög höjd.

Säkra för operatörerna

Säkerhetsfunktionerna omfattar tryckdisplayer, nödstopp och spillfri ram.

Lång drifttid utan bränslepåfyllning

Bränsletanken med hög kapacitet möjliggör arbete i avsides belägna områden utan behov av frekvent bränslepåfyllning.

Maskinparken skiljer sig från marknad till marknad. Kontakta oss lokalt om du vill ha information om utrustningens tillgänglighet.