Our solutions


  • Modeller för max. tryckområde: 2 000–5 000 psi eller max. tryck 2 500 psi
  • Modeller för max. flöde: 100 cfm eller max. flöde 800 cfm 
  • Modeller för max. tryckområde: 137,9–344,7 bar eller max. tryck 172,3 bar
  • Modeller för max. flöde: 2,8 m³/min eller max. tryckflöde 22,6 m³/min