Our solutions

Hög tillförlitlighet

Atlas Copcos FD-köldmedietorkar eliminerar systemfel, produktionsstopp och kostsamma reparationer genom att avlägsna fukt från tryckluft med en tryckdaggpunkt så låg som +3 °C/+37,4 °F. Värmeväxlarens unika design förlänger torkens livslängd betydligt. Avancerade styrfunktioner säkerställer torr luft under alla förhållanden och förhindrar frysning vid låga belastningar.

Maximal energibesparing

FD-torkar innehåller energibesparande funktioner som ger minskad klimatpåverkan. Tack vare den unika värmeväxlartekniken och Saver Cycle Control, kan FD säkerställa ett lågt tryckfall och minimal energiförbrukning.

Enkel installation

FD-torkar tar liten plats tack vare en innovativ allt-i-ett-design. De är driftklara och installationen är enkel, vilket minimerar dyra driftstopp.