Our solutions

Sänkta elkostnader

Vårt filtersortiment har utvecklats för maximal borttagning av föroreningar och erbjuder signifikant energibesparing tack vare den optimala luftflödesvägen med låg motståndskraft. Filtrens omsorgsfullt utformade hölje och patron säkerställer minimala tryckfall.

Hög tillförlitlighet

Filterkärnan i höghållfast rostfritt stål säkerställer patronernas hållbarhet. Skyddspapper förhindrar att filtermediet och filterkärnan i rostfritt stål kommer i direktkontakt.

Hög effektivitet

Filtermaterial av högsta kvalitet i en veckad sammansättning med djupa skikt ger extremt hög filtreringseffektivitet, lågt tryckfall och lång patronlivslängd. Flödesvägen genom hölje och patron är optimerad för att minska luftturbulens och tryckfall.