Our solutions

Färdig att köras direkt efter anslutning

Den integrerade designen i ZH inkluderar invändig rördragning, kylare, motor, smörjning och styrsystem: allt levererat i en enhet som är färdig att ta i bruk. Installationen är felsäker, igångkörningstiden kort och ingen extern instrumentluft krävs. Koppla bara in och kör igång.

Konstruerad för att spara energi och garantera tillförlitligheten.

ZH skyddar din produktion: den fungerar tillförlitligt även i extrema temperaturer och hög luftfuktighet.

Certifierad 100 % oljefri luft

ZH-kompressorer ger 100 % ren luft, uppfyller ISO 8573-1 KLASS 0 (2010)-certifieringen. Klass 0 betyder noll risk för kontaminering, noll risk för skadade eller farliga produkter, ingen risk för förluster på grund av produktionsavbrott och noll risk för att skada ditt företags vann rykte.

Lägg märke till att maskinparken skiljer sig från marknad till marknad: kontakta oss lokalt om du vill ha information om utrustningens tillgänglighet