Our solutions

Tyst drift

Kylarnas vertikala konstruktion minskar ljudnivån från fläkten, motorn och elementen. ZT-kompressorerna levereras dessutom med en ljudisolerad huv, vilket innebär att den kan installeras i den flesta arbetsmiljöer.

Avancerat övervaknings- och styrsystem

Effektiviteten och tillförlitlighet maximeras med Elektronikon®-systemet som reglerar huvuddrivmotorn och systemtrycket inom ett fördefinierat och smalt tryckband.

Certifierad 100 % oljefri luft

ZT-kompressorerna ger dig 100 procent ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 klass 0 (2010). Klass 0 betyder noll risk för kontaminering, noll risk för skadade eller farliga produkter, noll risk för förluster på grund av stilleståndstid och noll risk för att skada företagets goda renommé.

Atlas Copcos ZT oljefria tandkompressorer uppfyller dina krav på ren oljefri luft samtidigt som de erbjuder ett brett tryckområde och förbättrad energieffektivitet. De är särskilt utvecklade för tillämpningar som kräver de högsta renhetsnivåerna såsom farmaceutisk produktion, livsmedelshantering och kritisk elektroniktillverkning. ZT-kompressorerna eliminerar risken för oljekontaminering likväl som de efterkommande extra kostnaderna.

Lägg märke till att maskinparken skiljer sig från marknad till marknad: kontakta oss lokalt om du vill ha information om utrustningens tillgänglighet