Our solutions

Perfekt för användning i extrema temperaturer och på höga höjder

QAC-generatorerna är fullmatade med skyddssystem och tillbehör samt optimala prestanda i extrema och svåra förhållanden. Tack vare deras intelligenta kylsystem kan vi säkerställa 100 % effekt vid 40 °C på en höjd av 1 000 m (över havsnivån).

Bränslespararcontainern

Den elektriskt drivna kylfläkten med variabelt varvtal (VSD) justerar kylflödet efter de specifika kraven för motorn.

Kraftfull och tillförlitlig

Den är en flexibel lösning när det gäller elkraftsbehov, såväl primär som i reserv, för uthyrnings-, gruv- samt olje- och gasindustrin.

  • Tillförlitlig, robust och mångsidig 
  • Snabbt driftklar när den är på plats
  • Ljuddämpande och robust huv i galvaniserat stål
  • Spillfritt underrede
  • Anslutning av extern bränsletank
  • Kraftigt tvåstegsluftfilter och säkerhetspatron
  • Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare