Varför du bör överväga att hyra i stället för att köpa

9 anledningar till att hyra för dina luft-, kväve-, ång- eller kraftbehov

Beställ information

9 skäl till att hyra


 1. Spara pengar och förbättra ditt resultat
  Att hyra ger betydande ekonomiska fördelar jämfört med att köpa. Dessutom betecknas det som en tjänst vilket i de flesta länder medger avdrag på skatten.
 2. Anpassa dina inventarier
  Behöver du en egen kompressor eller luft för att driva dina processer? Vi kan hjälpa dig skapa smidig drift med enkla medel.
 3. Skaffa rätt utrustning när den behövs
  Utforma en flexibel och energieffektiv strategi för dina framtida produktionsplaner.
 4. Support dygnet runt, veckans alla dagar
  Kontakta vår specialiserade supportpersonal som löser alla problem, oavsett tidpunkt på dygnet.
 5. Spara utrymme
  Gör stora tids- och kostnadsbesparingar genom att eliminera behovet av lagring och magasinering.
 6. Minskad stilleståndstid
  Om utrustningen går sönder ingriper vi snabbt och effektivt för att hålla igång din anläggning med minsta möjliga avbrottsfrekvens.
 7. Undvik dyra reparationer och underhåll
  Eftersom vi tar hand om underhållet behöver du varken verkstad, reservdelar, lager eller mekaniker. Förebyggande och avhjälpande underhåll ingår som del av vår service.
 8. Styr dina kostnader och minska administrationen
  Förenkla din anbudsprocess och fakturering. Vi sänder en faktura varje månad för vår kompletta service. På begäran hanterar vi också certifieringsdokument.
 9. Förvalta ditt kapital
  Använd det för investeringar i företagets kärnverksamhet.

 • Why industrial rental - brochure 305.7 kB, PDF