Fördelar med att hyra

Få sinnesro, kostnadskontroll och ökad effektivitet.

Beställ information

Det finns så många olika anledningar till att hyra …

Akuta fall

Minska ledtider

Upp- och nedgångar i efterfrågan

Underhåll och genomloppstider

Projekt under konstruktion

Det finns också så många fördelar med att hyra.

Sinnesro


  • Få rätt lösning: Vi ger en energieffektiv lösning för dina produktionsplaner, och då ingår rätt utrustning och alla nödvändiga tillbehör (tillval, kablar …)
  • Pålitlig och toppmodern utrustning: Vårt fokus ligger alltid på produktinnovation. Våra produkter är konstruerade och tillverkade för att alltid erbjuda marknadens bästa lösning.
  • Reparationer och underhåll ingår: Eftersom vi tar hand om underhållet behöver du varken verkstad, reservdelar, lager eller mekaniker. Förebyggande och avhjälpande underhåll ingår som del av vår service.

Kontrollera kostnaderna


  • Förutse kostnader: Förenkla din anbudsprocess och fakturering. Vi skickar en månadsfaktura för våra tjänster.
  • Inga investeringskrav: Att hyra ger betydande ekonomiska fördelar: det är en tjänst som inte syns i din balansräkning. Du slipper oroa dig för förpliktelser, värdeminskningar och skulder …
  • Minska administration: Du slipper hantera certifikat, transport och projektledning … vi fixar allt!

Öka effektiviteten


  • Få utrustningen du behöver när du behöver den: Vi är flexibla, så du kan få och lämna tillbaka utrustning när det passar dig
  • Minskad stilleståndstid: Om utrustningen går sönder ingriper vi snabbt och effektivt för att se till att din verksamhet kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.
  • Support dygnet runt: Kontakta vår dedikerade supportpersonal. De löser alla problem, dag som natt.