En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Högsta möjliga etiska standarder

Vi vill leva upp till högt ställda etiska standarder eftersom det är rätt sätt att göra affärer på. Vi anser att rätt sorts tillväxt handlar om nolltolerans mot korruption och ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter.                   

Medarbetare på Atlas Copco

Vi strävar efter att vara en god företagsmedborgare och att främja ekonomisk utveckling i lokalsamhällen genom att betala skatter, pensioner och sociala avgifter. Läs mer i Atlas Copco Groups årsrapport (du omdirigeras till Atlas Copco Groups webbplats på engelska).

Vi arbetar kontinuerligt för att skydda vår personal och verksamhet mot olika risker och för att främja en bättre standard i samhället.

Våra affärspartner förväntas följa våra standarder gällande säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Läs mer om vad vi förväntar oss och hur vi ger stöd till våra affärspartner.

Vi har tydliga standarder gällande hur vi ska bete oss i verksamheten och riktlinjer för när vi ska rapportera överträdelser. Läs mer om vår affärskod och våra efterlevnadskrav.

Alla våra intressenter är välkomna att använda vårt rapporteringssystem Atlas Copco Group SpeakUp om de misstänker att någon bryter mot vår affärskod eller mot de standarder vi har åtagit oss att upprätthålla.

Läs mer om våra mål och vårt arbete inom det här området och hur vi bidrar till relaterade mål gällande hållbar utveckling.

Läs mer om våra etiska standarder på Atlas Copco Groups webbplats (på engelska)
Discussion and laughter between employees.
Läs mer om våra etiska standarder på Atlas Copco Groups webbplats (på engelska)