Högsta möjliga etiska standarder - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Högsta möjliga etiska standarder

Vi vill leva upp till högt ställda etiska standarder eftersom det är rätt sätt att göra affärer på. Vi anser att rätt sorts tillväxt handlar om nolltolerans mot korruption och ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter.                   

Medarbetare på Atlas Copco

Vi strävar efter att vara en god företagsmedborgare och att främja ekonomisk utveckling i det lokala samhället genom att betala skatter, pensioner och sociala avgifter. Läs mer i vår årsrapport(du omdirigeras till Atlas Copco-gruppens webbplats på engelska).

Vi arbetar kontinuerligt för att skydda vår personal och verksamhet mot olika risker och för att främja en bättre standard i samhället.

Våra affärspartners förväntas följa våra standarder gällande säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Läs mer om vad vi förväntar oss och hur vi ger stöd till våra affärspartners.

Vi har tydliga standarder gällande hur vi ska bete oss i verksamheten och riktlinjer för när vi ska rapportera överträdelser. Läs mer om vår etiska kod och våra efterlevnadskrav.

Alla våra intressenter är välkomna att använda vårt rapporteringssystem för eventuella överträdelser mot uppförandekoden, Atlas Copco SpeakUp, om de misstänker att någon bryter mot vår uppförandekod eller mot de standarder vi har åtagit oss att upprätthålla.

Läs mer om våra mål och vårt arbete inom det här området och hur vi bidrar till relaterade mål gällande hållbar utveckling.