Uppförandekod - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vår etiska kod

Vi vill göra saker på rätt sätt och har tydliga standarder för hur vi ska bete oss i olika affärsrelationer. De hjälper oss att säkerställa ett rättvist och etiskt beteende och skyddar vårt anseende.           

Vi utbildar våra medarbetare i att identifiera intressekonflikter, mutor, bedrägerier, trakasserier, diskriminering och andra former av missförhållanden. Våra medarbetare, affärspartner och andra intressenter uppmuntras att rapportera alla misstänkta förseelser i vårt externa och oberoende rapporteringssystem, Atlas Copco SpeakUp. Där kan du anonymt rapportera beteenden eller handlingar som till synes bryter mot lagar, förordningar eller vår uppförandekod.   

Kampen mot korruption är allas ansvar

Atlas Copco har nolltolerans mot mutor och korruption, inklusive smörjmedelsbetalningar. Förutom att säkerställa en rättvis affärsmiljö och en väl fungerande ekonomi så skyddar kampen mot korruption även företaget och dess aktieägare, och den påverkar samhället och miljön i positiv riktning. 

Vi använder oss av interna kontroller som ska säkerställa att vi agerar med största möjliga integritet. Medarbetare och affärspartner måste skriva under på att följa vår uppförandekod. Vi kräver att alla medarbetare går en årlig utbildning i etik, och vi utbildar våra affärspartner i vår uppförandekod. Med hjälp av leverantörsutvärderingar ser vi till att våra affärspartner följer våra höga standarder gällande säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.