En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Vår affärskod

På Atlas Copco Group står vi för integritet, rättvisa och respekt i alla interaktioner. Hur vi uppför oss globalt är inte bara en fråga om att upprätthålla och följa bestämmelser, policyer och lagar; det är en återspegling av våra kärnvärden. 

Vi har ett orubbligt engagemang för etiskt uppförande och nolltolerans mot brott mot mänskliga rättigheter och korruption.

Vi har interna kontroller på plats för att säkerställa att vi agerar med största integritet. Affärskoden är vårt styrdokument för att göra affärer på ett etiskt sätt och optimera de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet. Affärskoden har översatts till 36 språk så var och en av oss förkroppsligar dessa värderingar i vårt arbete varje dag.

Vi utbildar våra anställda att identifiera intressekonflikter, mutor, bedrägeri, trakasserier, diskriminering och andra former av oegentligheter. Våra affärspartner, särskilt de som representerar Atlas Copco Group, uppmuntras också att använda utbildningspaketet om etiska dilemman för att lära sig mer om vad vi förväntar oss av dem.   

Våra anställda, affärspartner och andra intressenter uppmuntras att rapportera alla misstänkta förseelser via vårt externa och oberoende rapporteringssystem Atlas Copco Group SpeakUp. Det kan användas för att anonymt rapportera beteenden eller handlingar som kan uppfattas som brott mot lagar, bestämmelser eller vår affärskod. Vi uppmuntrar alla som misstänker att något inte är rätt att de rapporterar det.

Betydande affärspartner måste åta sig att följa vår affärskod genom att underteckna våra Business Partner-kriterier. Båda dokumenten finns på engelska och andra språk. Leverantörsutvärderingar bidrar till att säkerställa att de överensstämmer med våra höga standarder inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. 

SpeakUp reporting system thumbnail