Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Vår affärskod

Atlas Copcos affärskod är vår guide till att bedriva verksamhet på ett etiskt sätt och att optimera vår verksamhets sociala och miljömässiga effekter.                 

Team som diskuterar på kontoret

Lagar, miljöstandarder och sociala villkor varierar mycket i de länder där vi är verksamma. Affärskoden är utformad för att hjälpa oss med dessa utmaningar och se till att vi alltid agerar enligt högsta möjliga etiska standarder och integritet.

I de fall där affärskoden går längre än lokala lagar och förordningar följer vi våra egna policyer. Och vi förväntar oss även att våra affärspartners gör detsamma. 

Affärskoden är översatt till 40 språk så att varje medarbetare ska kunna använda sig av de här värdena i arbetet varje dag.