Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Atlas Copco erbjuder ett brett sortiment av kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer för industriella applikationer

Atlas Copco har ett komplett sortiment av kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer för olika industrier och tillämpningar. Våra innovativa och tillförlitliga produkter minskar energiförbrukningen och klimatavtrycket hos kunder inom tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin. För kunder verksamma inom sjöfart, järnväg och medicinska tillämpningar finns särskilda modeller som uppfyller de krav som finns i dessa branscher. Det finns både standardlösningar och lösningar specifikt anpassade till kunden. Vi kompromissar aldrig med effektivitet och tillförlitlighet utan erbjuder alltid den bästa lösningen för respektive tillämpning.

Offertförfrågan Kontakta oss

Oljesmorda kompressorer

Industrikompressorer - kompressorer för industrin

Atlas Copco erbjuder ett brett sortiment av pålitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck. I sortimentet ingår oljesmorda kompressorer (skruvkompressorer och kolvkompressorer) för industriella applikationer där 100% ren luft inte är av avgörande betydelse för processen.

Oljefria kompressorer

100% ren tryckluft för känsliga applikationer

Ett brett sortiment av innovativa, energieffektiva och klimatsmarta kompressorer som utvecklats för tillämpningar där luftkvaliteten är avgörande för slutprodukten och produktionsprocessen. I sortimentet ingår certifierat 100% oljefria kompressorer - skruvkompressorer, scrollkompressorer, tandkompressorer och turbokompressorer.

Kompressorer <30 kW

Kompressorer för små verkstäder och fabriker

Tryckluft används flitigt inte bara inom stora industrier utan även i små verkstäder och i mindre verksamheter med en eller ett fåtal anställda. Många handhållna verktyg drivs med tryckluft och tryckluft används också för exempelvis renblåsning och för pumpning av däck. För dessa applikationer passar mindre kompressorer <30 kW.

Låga tryck - blåsmaskiner

Lågtryckskompressorer(blowers) för applikationer inom tryckluft

Atlas Copco har ett heltäckande sortiment av energieffektiva, innovativa och 100% oljefria (ISO 8573-1 klass 0) blåsmaskiner för tryck mellan 0 och 1,5 bar(e). Med vårt breda teknikutbud (där skruvblåsmaskiner, lobblåsmaskiner och turboblåsmaskiner ingår) har vi produkter för alla applikationer och behov inom låga tryck.

Höga tryck - boosters

Högtryckskompressorer och tryckstegrare för tryckluft och kvävgas

Högtryckskompressorer och boosters används inom otaliga industrier och applikationer världen över. Inom tillverkningsindustrin används de bland annat för att blåsa petflaskor och för att testa komponenter inom flyg- och rymdindustrin. Atlas Copco erbjuder oljefria kolvkompressorer och skruvkompressorer för höga tryck.

Gasgeneratorer - nitrogen

Generera miljövänlig kvävgas onsite

Närproducerad kvävgas är säkrare, billigare och mer driftsäkert än gas på flaska eller tank. Kunder kan välja mellan fristående gasgeneratorer och skids för kvävgas. Alla produkter är baserade på två framgångsrika teknologier för att generera ren och miljövänlig kvävas (PSA- och membranteknik). Val av teknik beror på applikation.

Sjukhuskompressorer

Kompressorer och tillbehör för medicinskt bruk

Utrustning som används på sjukhus och andra vårdinrättningar måste följa specifika regelverk och uppfylla de högsta kraven på renhet. Atlas Copcos MED-serie är specifikt utvecklad för att motsvara förväntningarna hos kunder i det här segmentet. Vi erbjuder kompletta och pålitliga lösningar för medicinska gaser inom olika applikationer.

Tågkompressorer

Kompressorer och tillbehör för tåg och järnväg

Atlas Copcos produktportfölj inkluderar robusta kompressorer särskilt lämpade för applikationer relaterade till järnväg. Våra tågkompressorer är byggda för att klara extremt väder, stötar och vibrationer. Med få rörliga delar i kompressorerna är serviceintervallen långa och underhållet går snabbt att utföra på en plats som är lämplig för kunden.

Marina kompressorer

Kompressorer och tillbehör för marina applikationer

Atlas Copco erbjuder ett komplett sortiment av marina kompressorer, nitrogengeneratorer och reservdelar som är certifierade för fartyg och marina miljöer. Maskinerna är robusta och energieffektiva med en kompakt design som minimerar kostnaderna för installation och underhåll på alla typer av fartyg runtom i världen.

Torkar och rätt tryckdaggpunkt

Rätt tork skyddar system och processer från fukt och vatten

All atmosfärsluft innehåller vattenånga. Vid kompression av luften ökar vattenkoncentrationen. För att undvika problem och störningar orsakade av vattenutfällning i ledningar och ansluten utrustning måste tryckluften torkas. Atlas Copco har ett brett sortiment av torkar för olika tryckdaggpunkter. Olika torkteknologier medför olika fördelar.

Filter och filterlösningar

Olika filtertyper och kvaliteter för tryckluft och gas

Verktyg och maskiner som drivs av tryckluft är ofta känsliga för partiklar och föroreningar som finns i luften. Tryckluftens kvalitet är därför mycket viktig för utrustningens funktion och livslängd. För att avlägsna partiklar och andra föroreningar som fångats i en luftström används olika typer av filter med olika avskiljningskapacitet.

Kondensavskiljare

Rena och kostnadseffektiva kondensatbehandlingslösningar

För att avskilja så mycket kondensvatten som möjligt från tryckluften installeras en vattenavskiljare. Med rätt val och dimensionering kan en effektivitet på 80-90% uppnås. I de fall det finns olja i systemet måste den destrueras på ett säkert och miljövänligt sätt via en oljeavskiljare. Oljeförorenat vatten får inte ledas direkt ned i avloppet.

Luftbehållare och efterkylare

Robusta lösningar med hög prestanda uppfyller de högsta kraven

Efterkylare är en värmeväxlare som kyler ned den varma tryckluften från kompressorn så att vattnet fäls ut innan den går in i ledningsnätet. En luftbehållare fungerar som ett magasin för tryckluften. Den jämnar ut pulsationer från kompressorn, den kyler luften och samlar upp kondensat. Vilken luftbehållare som är lämplig beror på flera olika faktorer.

Rörsystem

Rör i aluminium och rostfritt stål som installeras med enkla verktyg

AIRnet är ett hållbart och flexibelt rörsystem som kan monteras för hand med enkla verktyg på kort tid. Design och material säkerställer att systemet bibehåller sin prestanda över tiden - ingen rost, inga tryckfall och inga luftföroreningar. Systemet finns tillgängligt i aluminium och rostfritt stål. Räkneverktyg och lathundar finns tillgängliga.

Begagnade kompressorer

Renoverade kompressorer som får ett nytt liv hos en ny ägare

Begagnad kompressorer och annan utrustning renoveras och uppgraderas så att de kan användas av en ny ägare. Med nya orignaldelar och uppdateringar i programvara säkerställer vi att maskinerna uppfyller dagens krav på energieffektivitet. Endast maskiner som godkänts efter omfattande testning erhåller OriginAir-certifieringen.