Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Är din kompressor högljudd? Det finns sätt att minska bullret!.

Kompressorer är utmärkta energikällor. De driver inte bara viktiga tillverkningsprocesser och applikationer, utan värmen som genereras vid kompressionen av luft är en biprodukt som kan användas för att reducera energikostnader som annars skulle ha uppkommit (lär mer om energiåtervinning). Det finns dock en annan form av energi som uppstår då kompressorn arbetar – ljud. 

I den här artikeln har vi samlat ett antal tips och råd som du bör följa om du vill reducera ljudnivån i ditt kompressorrum.

Hur högt är egentligen ljudet från en kompressor?

Ljudet vi hör och nivån på ljudet beror framförallt på närheten till källan, men även på andra variabler i den specifika miljön. Är det fråga om en inomhusmiljö är exempelvis rummets storlek, rummets innehåll och de olika ytornas förmåga att absorbera eller reflektera ljud avgörande för hur vi uppfattar ljudet. När ljudvågor kommer i kontakt med en yta så absorberas en del av vågorna i ytan, medan en kvarvarande del studsar tillbaka. Hur effektivt en yta kan absorbera ljudet beror på materialet som finns i ytan: det är stor skillnad på ljudet i ett rum med heltäckningsmattor och i ett rum med trä- eller klinkergolv!

Ljudnivåer mäts i enheten decibel som uttrycks i dB där allt buller som överstiger 85 dB anses vara skadligt vid långvarig exponering. Känner du till de typiska associerade decibelnivåerna för olika ljud som du hör dagligen?

 • Blad prasslar - 30 dB
 • Normalt samtal - 60 dB
 • Dammsugare - 75 dB
 • Motorcykel - 100 dB
 • Motorsåg - 115 dB
 • Publikbuller vid ett sportevenemang - 125 dB
 • Pistolskott 30 meter bort - 140 dB

En kompressor har en ljudnivå som ligger någonstans mellan 40 och 92 dB. Det innebär att en minskning av ljudet från kompressorn med tillhörande distributionssystemger en trevligare arbetsplats som också är hälsosammare och säkrare för arbetarna!

Vilka metoder finns det att minska ljudet från en kompressor?

Storleken kompressorrummet, kompressorernas placering i rummet och de material som använts i rummets konstruktion är alla viktiga variabler för att producera och reducera ljudet från kompressorn. Vibrationer som överförs via rörsystemet kan också påverka ljudmattan i anläggningen. För att reducera bullret till ett minimum är det därför viktigt att såväl kompressorer som rörsystem installeras med lämpliga vibrations- och ljudisolatorer. Det kan till och med vara så att vissa rörsektioner bör kläs in i ett ljudabsorberande material. Många stationära kompressorer är också utrustade med integrerade ljudreducerande enheter.

Förutom dessa saker finns här fyra andra effektiva sätt att minska buller och göra arbetsplatsen säkrare och trevligare:

 • Ljudisolering innebär att en akustisk barriär placeras mellan ljudkällan och mottagaren. EN stor del av ljudet kan då isoleras, givetvis beroende på barriären och dess individuella egenskaper. En större, tyngre barriär kommer att vara mer effektiv än en mindre.
 • Ljudabsorption innebär att ljudkällan omges med porösa absorbenter fästa vid en barriär som reducerar ljudet ytterligare jämfört med att bara isolera ljudkällan. Polyuretanskum  och tjocka tyger är exempel på material som absorberar ljud bra. 
 • Vibrationsisolering innebär att ljudet minskas genom att vibrationer från en del av en struktur förhindras från att flyttas till en annan del av strukturen. Det är exempelvis vanligt att vibrationer från en stor maskin som står direkt på golvet överförs via golv och väggar. Stålfjädrar, kork, plast och gummi är material som alla är effektiva medel för att minska denna överföring och eventuellt tillhörande buller. Materialvalet beror på maskinens dimensioner och omgivande utrymme, samt maskinens stabilitetskrav. Du bör komma ihåg att om kompressorn är installerad på en plats där den kommer i kontakt med ett annat objekt kan bruset som genereras multipliceras.
 • Vibrationsdämpning innebär att en struktur med en yttre dämpningsyta (bestående av ett elastiskt material) installeras för att på så vis minska maskinens vibrationer och ljud. Ju tätare barriären är, desto effektivare kan den reducera vibrationer. Detta är en kostnadseffektiv lösning, men resultaten är ofta relativt begränsade. 

Kompressorteknik