Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Gör din tryckluftsinstallation mer energieffektiv

Energin står för ca 70 % av kompressorns kostnader över tid och det är inte ovanligt att produktionen av tryckluft står för så mycket som 20 % av anläggningens totala elräkning. Det betyder att valet av kompressorer och annan tryckluftsutrustning kommer att ha en stor inverkan inte bara på den totala energiförbrukningen utan också på anläggningens klimatavtryck.

12 handfasta råd för att minska dina energikostnader och ditt klimatavtryck

I den följande tittar vi på 12 saker som kan hjälpa tryckluftsanvändare att bli mer energieffektiva samtidigt som driftsäkerheten ökar och koldioxidutsläppen minskar. 

1. Minimera antalet avlastade timmar

Kompressorer som går avlastade (det vill säga motorn går, men ingen luft produceras) förbrukar upp till 25 % av sin nominella effekt beroende på typen av kompressor. Detta innebär att kompressorn drar mycket ström trots att ingenting produceras, något som minskar ökar energikostnaderna och koldioxidutsläppen inte vara i absoluta tal utan också i jämförelse med antalet producerade enheter. Att minska den här typen av tomgångsförluster är därför mycket viktigt, något som kräver en god förståelse för produktionsmönstren i anläggningen och de förutsättningar som gäller för olika typer av kompressorteknologier, se mer om detta i punkten 7.

Ett vanligt sätt att reducera antalet avlastade timmar i produktionen är att använda sig av någon form av kompressorstyrning. Om du har flera kompressorer så kan en central kompressorstyrning sköta detta automatiskt. Saknas central styrning så kan kompressorerna programmeras individuellt att starta/stoppa i kaskad. Detta innebär att en kompressor slås av när avlastningstrycket nås. De flesta av Atlas Copcos kompressorer har lokala styrsystem som kan programmeras på det sättet. Kontakta oss så kan en av våra servicetekniker hjälpa dig med detta.

Om du behöver göra ett längre produktionsstopp kan det vara en fördel att stänga av kompressorerna helt istället för att låta dem gå avlastade. Läs mer om vad som gäller vid stopp och återstart av olika kompressorer.

2. Eliminera läckor i distributionssystemet

aircheck_topbanner

En läcksökning identifierar kostsamma läckage i ditt tryckluftssystem

Läckage är den största energiboven i äldre tryckluftssystem där sprickor och hål så små som 3 mm kan kosta 10.000 kronor i veckan i bortkastad energi. Så mycket som 20 % av den totala tryckluften som produceras kan gå vill spillo genom läckor utan att du märker det, de allra flesta läckor är nämligen inte hörbara. När produktionstakten är lite lägre och det finns lite tid över kan det därför vara bra att läcksöka tryckluftssystemet och åtgärda eller byta ut rörsektioner som ger upphov till läckage. Sådana åtgärder leder till en mer energieffektiv produktion. Du skulle exempelvis kunna köra din kompressor utan att ha produktionen igång för att på så vis upptäcka och kvantifiera läckorna. Givetvis kan en energikonsult från Atlas Copco hjälpa dig med en läcksökning. Är du intresserad av att byta vissa rörsektioner så kan vi rekommendera vårt energieffektiva rörsystem AIRnet.

3. Reducera tryckbandet

Man brukar säga att om trycket minskar med 1 bar så minskar energikostnaderna med 7 %. För att optimera produktionen bör kompressorns tryckinställningar justeras så att kompressorn arbetar på ett så lågt tryck som möjligt samtidigt som tryckbandet reduceras, givetvis utan att applikationen påverkas negativt. I närverk där flera kompressorer ingår i ett centralt styrsystem ska tryckbandet sättas så smalt som möjligt, vilket säkerställer att tryckluftssystemet är perfekt anpassat till dina behov. Det går även att skapa två olika tryckband för att på så vis optimera användningen under olika perioder, något som sänker energikostnaderna drastiskt. Genom att sänka systemtrycket minskar även den negativa effekten av läckor, en trycksänkning med 1 bar minskar påverkan av eventuella luftläckage med 13 %. 

4. Nyttja fördelarna med värmeåtervinning

heat recovery gif

Med värmeåtervinning kan du minska anläggningens totala energikonsumtion

Ett område som erbjuder tillverkare en betydande möjlighet till besparingar är att återvinna spillvärmen från kompressorer. Utan energiåtervinning går denna värme via kylsystem och strålning. Mängden energi som kan återvinnas beror på storleken på kompressorn och driftstiden, men i regel så kan någonstans mellan 70 och 78 % återvinnas. Genom att återvinna den värme som skapas av kompressorer till att värma vatten och lokaler minskar det externa elbehovet, något som i sin tur sänker de totala energikostnaderna och det totala koldioxidavtrycket. Det finns beräkningar som säger att den outnyttjade potentialen kopplad till värmeåtervinning i tryckluftssystem motsvarar knappt 2 % av den totala elkonsumtionen i industrin (eller den årliga elförbrukningen hos drygt 1500 miljoner hushåll). De minskade utsläppen motsvarar liter mindre än 1 miljoner bilar per år, något som skulle ha en mycket positiv effekt på miljön. Att varje anläggning ser till denna möjlighet är inte vara viktigt för anläggningen i sig utan också för samhället i stort.

5. Säkerställ att den installerade kompressorn är av rätt typ och storlek

Att välja fel storlek på din kompressor kan leda till problem i produktionen och/eller till ökade kostnader på grund av bortkastad energi. När du ska välja kompressor bör du därför ställa dig själv ett antal frågor, däribland:

  • Vilken applikation är det fråga om?
  • Hur stort är behovet av tryckluft
  • Vilket arbetstryck krävs?
  • Vilken luftkvalitet behövs?
  • Hur många driftstimmar år det per år?
  • Hur många skift körs per dag
  • Hur ser variationerna i tryckluftsbehovet ut över tid?
  • Finns det behov av att värma vatten eller lokaler?
  • Finns det några planer för framtida expansion

När du har svarat på dessa frågor kan har du kommit en bra bit på vägen att välja en lämplig kompressor. Läs även punkterna 6-7 om att välja rätt typ av kompressor. En mer utförlig beskrivning av hur du ska gå tillväga för att dimensionera och välja kompressorer, torkar och annan tryckluftsutrustning finns i Konsulthandeboken

6. Säkerställ att den installerade kompressorn är av rätt typ

Muller strawberry juice

Oljefri tryckluft är ibland ett måste för att säkerställa kvaliteten hos slutprodukten

I känsliga applikationer inom exempelvis livsmedelsindustrin, elektronikindustrin och läkemedelsindustrin krävs tryckluft av mycket hög kvalitet för att kvaliteten hos slutprodukten ska kunna garanteras. I dessa applikationer används så kallad oljefri teknologi (ofta specificerad som ISO 8573-1 Klass 0). Med oljefria kompressorer finns det inga oljerester att ta hand om och det går att spara pengar både på filter och oljeseparatorer. Dessutom undviks de tryckfall som alltid uppkommer över filtren. Inte heller blir det aktuellt att investera i den dyrare livsmedelsgodkända kompressoroljan som annars är ett måste i oljesmorda system som används i känsliga applikationer inom exempelvis livsmedelsindustrin. Atlas Copco erbjuder flera extremt energieffektiva oljefria kompressorer, däribland skruvkompressorn ZR 90-160 VSD+. Den modellen erbjuder upp till 10 % mer effekt och 15 % lägre energiförbrukning jämfört med tidigare modeller. Den har dessutom en integrerad tork som garanterar en tryckdaggpunkt på -40 °C. Har du en storskalig produktion kan en turbokompressor vara mer lämplig eftersom dessa erbjuder en oslagbar energieffektivitet i applikationer där flödet är stort och konstant eller där de används i kombination med en varvtalsstyrd kompressor. Givetvis erbjuder vi även mindre oljesmorda modeller för den småskaliga verksamheten. Om din applikation är sådan att oljesmord teknik är lämplig kan vi rekommendera våra robusta och energieffektiva kompressorer i serierna GA VSD och GA VSD+.

7. Nyttja fördelarna med varvtalsstyrda kompressorer

I del flesta applikationer varierar efterfrågan på tryckluft, vilket kan betyda att en kompressor med fast varvtal går avlastad under långa perioder. Genom att ersätta en sådan kompressor med en varvtalsstyrd kompressor, som anpassar motorhastigheten till tryckluftsbehovet, går det att göra stora besparingar. En varvtalsstyrd kompressor (VSD) sparar i genomsnitt 35 % energi och en VSD+ kan spara så mycket som 50 % jämfört med en kompressor med fast varvtal, även då den körs med full belastning.

För att undvika problem med bland annat överhettning av motorn kan en kompressor med fast varvtal endast startas och stoppas ett visst antal gånger per timme. Det innebär att den alltid kommer att köras en viss tid innan den ställer sig i stand-by, något som ger upphov till onödiga tomgångsförluster. En kompressor med varvtalsstyrning tar inte skada av upprepade starter och stopp och den ställer sig också mycket snabbt i stand-by. Den totala energikostnaden blir såldes lägre om en sådan maskin används i applikationer med varierande luftbehov. 

Läs mer om kompressorer med fast varvtal och varvtalsstyrning här.

8. Utvärdera luftuttaget och energiåtgången i systemet

CTS, Service Technician, AIRscan

I en AIRScan utvärderas hela anläggningen, även distributionssystemet

För att ta reda på hur mycket tryckluft ett tryckluftssystem förbrukar och hur effektiviteten kan ökas kan flödesbehovet och energiåtgången i verksamheten utvärderas. Kostnaden för en sådan utvärdering varierar beroende på omfattningen. Enklare mätningar (som Atlas Copcos AIRchitect) fokuserar endast på kompressorerna som ingår i systemet, medan mer komplicerade mätningar (som Atlas Copcos AIRScan) är en heltäckande analys av hela tryckluftssystemet, inklusive distributionssystemet. De mer avancerade analyserna kan ta veckor eller månader att utföra beroende på tillgängligheten, storleken på anläggningen och de analyser som det köpande företaget efterfrågar. Företag som har inhämtat en offert på en AIRScan kan ibland uppleva att priset är högt. Men för de allra flesta så är de besparingar som kan göras på grundval av den utförda analysen många gånger högre än den initiala investeringen. I stora anläggningarna kan besparingarna uppgå till flera hundra tusen kronor per år, vilket gör att återbetalningstiden för en AIRscan är mycket snabb. Något som är viktigt att förstå är att energirevisioner inte bara syftar till att sänka energikostnaderna utan också till att öka produktiviteten i produktionen. Ett läckande rörsystem kan exempelvis leda till både energiförluster och produktionsbortfall, vilket i sin tur påverkar resultatet på nedre raden. Företag som inte är i behov av en komplett energirevision kan givetvis välja att endast köpa en Läcksökning eller en luftkvalitetanalys. Rådgör gärna med vår lokala energiexpert för att se vilken lösning som bäst passar ditt företag.

9. Utnyttja de fördelar som kommer med modern tryckluftsutrustning

En investering i kompressorer är långsiktig på så vis att den kommer att påverka din produktion under många år framöver. Den genomsnittliga användaren byter kompressorer var 10-12 år, vilket innebär att den initiala investeringen endast är en bråkdel av den totala kostnaden för tryckluften. Energikostnaden står för så mycket som 70 % av en kompressors totala livscykelkostnad och att välja en energieffektiv kompressor är därför mycket viktigt. Genom att uppdatera en gammal kompressor (som visserligen fungerar bra, men som är byggd på äldre teknologi) kan energiförbrukningen minskas med upp till 25 %. Det kan faktiskt vara så att kostnaden för en ny kompressor är mindre än driftkostnaden för din nuvarande kompressorlösning. Om du tror att du har fel maskin för dina behov, så kan vi genomföra en AIRchitecht-mätning som ger dig svart på vitt hur mycket du kan spara med hjälp av en annan lösning.

Att byta ut en kompressor är inte den bästa lösningen för alla kunder. Det kan vara så att ett motorbyte eller ett byte av kompressorns element på fast pris är mer fördelaktigt, eller mer i linje med budgeten. Genom att uppgradera kompressorns styrsystem till den senaste versionen av Elektronikon kan du dra bytta av avancerade inställningar som minskar den avlastade tiden och ökar effektiviteten i produktionen. Då får du även möjlighet att utnyttja avancerade tjänster för övervakning och kontroll som Atlas Copco erbjuder inom ramen för SMARTLINK. Kort och gott, genom att nyttja innovativ teknologi med kort återbetalningstid kan du förbättra ditt resultat från dag ett. 

10. Byt ut dina filter på regelbunden basis

Compressed Air Filters cover coverimage

Filterelementet måste bytas regelbundet, minst en gång om året

Partiklar, fukt och oljeföroreningar kan påverka effektiviteten i ditt tryckluftssystem på ett negativt sätt. För att undvika driftstopp och för att bibehålla tryckluftens kvalitet är det mycket viktigt att dessa ämnen hanteras på ett bra sätt. En av de saker som är mycket viktigt att tänka på är att de filter som ingår i installationen måste bytas ut på regelbunden basis. Inte bara för att bibehålla tryckluftens kvalitet, utan också för att undvika onödiga tryckfall i systemet. Smutsiga och igentäppta filter ökar tryckfallen och försämrar därmed systemets prestanda och energieffektivitet. Hur ofta ett filterelement behöver bytas beror på den omgivande miljön och de föroreningar som följer med luften in i systemet och också på kompressorns drifttimmar. Filter i smutsiga miljöer i applikationer som kräver tryckluft dygnet runt måste givetvis bytas oftare än filter som installerats i miljöer med få luftföroreningar och där kompressorerna endast används under en begränsad tid. Som huvudregel gäller dock att ett filterelement ska bytas ut minst var 12:e månad, oftare i tuffare miljöer.

11. Utnyttja fördelarna som följer med regelbundet underhåll

Det absolut bästa sättet att upprätthålla tryckluftssystemets prestanda och driftsäkerhet är regelbundet underhåll av kompressorer och annan tryckluftsutrustning. Vilket underhåll en kompressor kräver beror i huvudsak på typen av kompressor, hur mycket den körs och vilken miljö den står i. Väljer du att utföra underhållets själv är det viktigt att du konsulterar kompressortillverkaren så att du får en uppfattning om hur ofta och vilket underhåll som just din kompressor behöver. Givetvis ska du alltid använda dig av originaldelar, eller delar som uppfyller eller överträffar de krav som gäller för originaldelar. Hos Atlas Copco kan du köpa originaldelar inte bara till våra egna maskiner utan också till maskiner av andra märken. Till maskiner av andra märken erbjuder vi även egentillverkade delar som är av motsvarande eller bättre kvalitet än originaldelarna. Dessa reservdelar går under namnet UNI parts.

Vill du anlita en auktoriserad servicepartner för att utföra underhållet? Kontakta oss så ska vi titta på en lösning som passar just din maskin och dina behov. Atlas Copco erbjuder service på både löpande och fast pris och du kan också välja att investera i en underhållsplan som sträcker sig över ett antal år. Vilken serviceplan som är lämplig beror på vilket ansvar du vill ta själv och vilka risker som du är beredd att ta. I sin enklaste form består en serviceplan endast av en begränsad inspektion en gång om året medan den mest omfattande planen fungerar som ett försäkringsavtal där Atlas Copco tar ansvaret inte bara för det löpande underhållet utan också för andra problem och haverier.

Oavsett vilken lösning du väljer är det viktigt att komma ihåg att regelbunden och korrekt utförd service med originaldelar förbättrar din drifttid, sänker dina energikostnader och ökar utrustningens livslängd. 

12. Fjärrövervaka din tryckluftsutrustning

Businessman using smart phone

Genom fjärrövervakning ökar driftsäkerheten i din tryckluftsanläggning

Genom att koppla upp kompressorn och/eller torken mot SMARTRLINK går det att få varningar och felmeddelanden direkt till en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Med denna information kan nödvändiga åtgärder vidtas för att avhjälpa och minimera risken för produktionsstörningar och haverier vidtas. Via SMARTLINK går det också att få månatliga rapporter över energi- och luftförbrukning, händelser, utnyttjandegrad och servicestatus. Dessa rapporter kan användas som underlag vid en energirevision eller i energiledningssystemet ISO 50001.

Service Technologies Produkter