Kontinuerlig kompressorservice - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Även mindre kompressorer behöver servas varje år

En årlig service är avgörande för att vi ska kunna garantera livslängden hos din kompressor. Genom servicen får du en allmän överblick över din kompressor och hur den mår. Exempelvis så upptäcks eventuella läckage och skadade komponenter. Under servicen upptäcks också osynliga saker som skett under drift, eller om maskinen stått stilla länge.

Klicka och läs mer om service av kompressorer

Kontinuerlig service är viktigt för alla kompressorer

Servicebil kompressorservice

Våra servicetekniker kan snabbt vara på plats för att hjälpa dig

Alla kompressorer behöver en årlig service, även de kompressorer som inte går kontinuerligt. Om vi ​​tittar närmare på oljekretsen så kan vissa processer äga rum vid stillastående. För det första, när kompressorn inte arbetar så kommer vissa komponenter i maskinen inte att vara skyddade av ett oljelager. Detta gör dem mer mottagliga för nedbrytning eftersom de kommer i kontakt med atmosfärsluften, som innehåller dammpartiklar, fukt etc.). Detta kan resultera i slitage och korrosion på vissa komponenter. För det andra, när en kompressor startas om efter långt stillestånd så kommer de partiklar som samlats i maskinen att strömma till filtren i oljekretsen, vilket kommer att leda till en snabb mättnad av dessa filter. Genom att inte underhålla dessa filter i rätt tid kommer kompressorns totala livslängd att påverkas negativt.

Vad ska jag välja om jag har en kompressor i serien G5-11 eller GX7-15?

Våra professionella sevicetekniker utför service på alla typer av maskiner och du kan alltid kontakta oss för att boka in en service! För dig som vill utföra servicen på egen hand ha vi utvecklat flexibla reservdelspaket som kan enkelt kan beställas hem till dörren:

  • Du köper bara den olja du behöver - inget slöseri med olja och inget slöseri med pengar!

En liten maskin behöver ungefär 2 liter olja om året. För att göra vårt erbjudande mer attrativt för våra kunder och för att undvika spill har vi valt att introducera en prisvärd oljedunk som endast rymmer just två liter: Roto Inject Fluid Light. 

  • Du köper originaldelar som är specifikt framtagna för just din kompressor - ökad prestanda och ökad livslängd!

Ett servicekit inkluderar de slutdelar som din kompressor behöver under 1 år (motsvarande ungefär 2000 timmar). Genom att köpa och installera ett sådant kit varje år håller du din kompressor i bästa skick och gananterar på vå vis en lång och problemfri livslängd. 

Klicka och läs mer om  reservdelar från Atlas Copco

Service