Åtgärda läckor i ditt tryckluftssystem - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Genom att åtgärda läckor i ditt tryckluftssystem kan du spara pengar och minska ditt klimatavtryck

I en av våra artiklar diskuterade vi olika sätt för att kvantifiera läckaget i din tryckluftsanläggning. I den här artikeln tittar vi närmare på hur du kan gå tillväga för att åtgärda de läckor som identifierats och därmed sänka energiförbrukningen och öka effektiviteten i din produktion. 

Är det acceptabelt att ett tryckluftssystem läcker?

I det ideala tryckluftssystemet är läckaget 0 %. I verkligenheten är det dock inte möjligt att nå till en sådan idealnivå. Det finns nästan alltid en tätning eller ventil som inte håller helt tätt, eller ett litet hål i ett rör som rostat eller blivit påkört. Ansträngningarna måste istället riktas in på att avhjälpa de stora läckagen i anläggningen, det vill säga åtgärderna måste prioriteras så att de stora lufttjuvarna elimineras först. 

Vad ska man göra om läckaget av tryckluft är mer än 5%?

Om det kvantifierade luftläckaget är mellan 5% och 10% bör du kontakta en energiexpert som kan hjälpa dig att identifiera den exakta platsen för läckagen. Beroende på orsaken till läckan kommer du att få handfasta råd om hur läckan ska åtgärdas. Om läckorna överstiger 10 % bör detta konfirmeras med hög prioritet eftersom det innebär att du förlorar mycket pengar helt i onödan. Även i detta fall rekommenderar dig att ta kontakt med en energiexpert som kan hjälpa dig att både fastställa, identifiera och presentera en lösning på problemen. Om budgeten är begränsad så finns det vissa saker som du kan göra på egen hand för att begränsa förlusten av tryckluft:

  • Gör alla medvetna om att luft är gratis, men att tryckluft definitivt inte är det. Förklara hur läckage påverkar energiförbrukningen och klimatavtrycket. Ett hål på 1 mm kan leda till förluster om 85 liter i minuten, vilket motsvarar 60.000 kronor om man antar att kompressorn körs 4.000 timmar om året och elen kostar 50 öre per kW.
  • Implementera processer för att upptäcka läckage på kontinuerligt basis. Vissa företag har även en så kallade ”läckagevecka” då vissa grupper använder 1 timme varje dag i 7 dagar för att identifiera (och om möjligt reparera) läckor. En sådan aktivitet hjälper inte vara till att minska kostnaderna för läckage utan den skapar också en medvetenhet i organisationen om hur viktigt energieffektivitet är. 

Varför kan det vara bra att engagera en energikonsult då du misstänker ett läckage?

Detect and repair compressed air leaks

Med avancerade kameror kan läckorna enkelt identifieras

Läckor är enkla att upptäcka och reparera om de hörs och/eller syns. Om ett vattenrör läcker går det mycket snabbt att identifiera problemen, men med doft- och färglösa gaser är det svårare. Dessutom är det ofta relativt hög ljudnivå i en produktionsanläggning och det kan vara mycket svårt att uppfatta ett läckage bara genom att lyssna. Och det är inte alltid som tryckluftssystemet är uppbyggt i sektioner som är enkla att isolera för att läckagetesta. Att engagera en energikonsult som använder sig av avancerade verktyg (exempelvis ultraljudsdetektorer och kameror som kan skapa en akustisk ljudbild) för att upptäcka läckor i system som är i drift kan därför vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att identifiera problemen. Med en energikonsultation följer en tydlig rapport med tydliga och oberoende råd om hur läckagen i just ditt system bör åtgärdas. Kontakta oss gärna för att få veta mer om läcksökning och åtgärder för att åtgärda läckor.

Analys och optimering