Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Olika tekniker för lödning av elektroniska kretskort

Lödning är en process där ett ledande material med en låg smältpunkt (ett lod) används till att fogas samman två eller flera komponenter som vanligtvis är tillverkade i metall. Under processen smälts lodet ner och det smälta lodet fogar då samman de olika komponenterna. I den här bloggen kommer vi att titta på de vanligaste typerna av lödning som används för att koppla ihop elektroniska komponenter i kretskort inom elektronikindustrin. 

Olika typer av lödning

Våglödning

Vid våglödning löds komponenter, vars ”ben” tryckts rakt genom kretskortet, fast på undersidan i en automatiserad process där kretskortet passerar över ett bad med lod. I mitten av badet genereras en våg av lod (med hjälp av en pump) som nuddar undersidan av kretskortet. De ”ben” som sticker ut löds då fast vid kretskortet, medan överbliven metall faller tillbaka ned i badet.  Våglödning är en metod som är snabb och som används då stora kvantiteter ska lödas. 

Selektiv lödning

Selektiv lödning liknar våglödning på så vis att komponentenernas ”ben” lödas fast på undersidan av kretskortet. I en selektiv lödprocess så fördelar en lodpenna smält lod på i enlighet med ett förprogrammerat mönster och endast de områden som ska lödas exponeras för lodet. Processen är mer exakt men tar också längre tid, varför den används primärt vid lödning i mindre skala. 

Lösning med reflow

Vid lödning med så kallat reflow är processen annorlunda än vid selektiv lödning och våglödning. Detta är en teknik där en lodpasta bestående av små kulor av lod och fluxmedel används. Lodpastan appliceras på ytan av kretskortet och montaget placeras därefter på ett löpband som går igenom en lödugn. I ugnen smälter lodet och kopplar ihop delarna på kretskortets yta. Denna metod används mest till små komponenter och man säger att kretskortets komponenter ytmonteras. 

Kvävgasens funktion vid olika typer av lödning

För att förhindra oxidation (och rostangrepp) ersätts det syre som finns i den omgivande luften vid lödning med nitrogen. Är det fråga om lödning med reflow så ersätts det syre som finns i ugnen med nitrogen. Renheten på kvävgasen ska vara 100 ppm eller 99,99 %. Är den lägre så kommer kvaliteten på lödningen att försämras. En högre renhet hjälper också till att sprida ut lodet vid lägre temperaturer och sänker därmed energiförbrukningen. Atlas Copcos kvävgasgeneratorer i serien NGP med PSA-tekniker är lämpliga för den här typen av applikationer eftersom de kan nå renheter upp till 99,999 %.

Fördelar med en egen kvävgasgenerator

Atlas Copco bietet Stickstoffgeneratoren für unterschiedliche Ansprüche, Volumenströme und Reinheiten an. Die Maschinen der NGP+-Serie arbeiten sehr effizient und erzeugen bis zu 99,999 % reinen Stickstoff. Die kostengünstigen NGM-Membrangeneratoren schaffen bis zu 99,5 %. (Bild: Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik

Kvävgasgeneratorer från Atlas Copco

I takt med att efterfrågan på elektroniska komponenter fortsätter att växa kommer efterfrågan på kväve inom elektroniktillverkningen också att öka. Inom Atlas Copco anser vi att en egen kvävgasgenerator är att föredra framför att köpa gas av något av de stora gasbolagen. Några av de fördelar som vi skulle vilja lyfta fram är:

  • Tillförlitlighet: En gasgenerator säkerställer er process. Kvävgas som produceras on-site tar inte slut och kritiska applikationer har därmed en garanterad tillförsel av kvävgas.
  • Lönsamhet: En gasgenerator ökar er konkurrenskraft. Du minskar kostnaderna för flaskhyra, tankhyra och transporter med lastbil. Det sistnämnda är givetvis också bra för miljön och hjälper dig att uppnå företagets miljömål.
  • Renhet efter behov: En gasgenerator ökar er lönsamhet. Med en gasgenerator från Atlas Copco kan du enkelt ändra kvalitén på kvävgasen. Det är din applikation som sätter kraven och inte vad gasbolagen kan leverera.
  • Säkerhet: En gasgenerator ökar er personals säkerhet. Kvävgas på flaska är trycksatt och för därför med sig en arbetsmiljörisk som kan elimineras med hjälp av en egen kvävgasgenerator. Flytande kvävgas är extremt kallt och kan leda till svåra skador vid läckage.
  • Bekvämlighet: En gasgenerator ökar er effektivitet. Behovet att byta ut tunga högtrycksflaskor försvinner. 
  • Läs mer om kvävgas och tillverkning av elektroniska komponenter

    Elektronik och halvledare