Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Frågor vi ofta får om oljefritt och klass 0

Vilka TÜV-tester krävs för att kvalificeras för ISO 8573-1 KLASS 0?

I del 2 av testningen mäts aerosoler och vätskor. Testningen kan utföras genom delflödesmetoden (B2) eller fullflödesmetoden (B1) (se nedan). I del 5 av testningen mäts endast ångor. Båda testdelarna krävs för certifieringen ISO 8573 KLASS 0. Det innebär att alla tre formerna av oljeförorening – aerosoler, ånga och vätska – måste mätas.

Vad är den avgörande skillnaden mellan delflödestest (B2) och fullflödestest (B1)?

Båda metoderna är godkända för mätning av aerosoler och vätska enligt ISO 8573-1 del 2. Med B2-metoden mäts bara det centrala luftflödet. Oljeaerosoler registreras, men olja som fastnar på rörväggarna upptäcks inte. De flesta kompressortillverkare föredrar fortfarande den här mindre stränga testmetoden. Med B1-metoden undersöks hela luftflödet. Både aerosoler och olja på rörväggarna mäts. Den här omfattande testmetoden användes för Atlas Copcos oljefria skruvkompressorer. Trots det gick det inte att upptäcka spår av olja i den avgivna luften.

Kan oljeinsprutade kompressorer med oljeavskiljningsfilter leverera oljefri luft?

Den här lösningen kallas ofta ”tekniskt oljefri luft”. Men även under optimala förhållanden och med flera steg av oljeavskiljning är luftkvaliteten tvivelaktig i fråga om olja. För att oljeinsprutade kompressorer ens ska uppnå de allra lägsta kraven på luftkvalitet måste de ha luftkylningsenheter och oljeavskiljning i flera steg med flera komponenter. Om någon av komponenterna går sönder eller om de inte underhålls på rätt sätt kan det leda till att olja kommer in i en process. Det finns alltid en risk att oljeinsprutade kompressorer ger kontaminerad tryckluft, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för din verksamhet.

Hur påverkas omgivningstemperaturen?

En aspekt som påverkar effektiviteten och renheten i luftsystem är temperaturen. När du använder oljeinsprutade kompressorer med oljeavskiljningsfilter ökar oljemängden i filtermaterialet exponentiellt med temperaturen vid filtreringspunkten. Om omgivningsluften i kompressorrummet stiger till 30 °C kan kompressorns utloppstemperatur vara 40 °C och oljemängden blir då 20 gånger det angivna värdet. Sådana temperaturer är inte ovanliga ens i kyliga länder, eftersom temperaturen i kompressorrummet är betydligt högre än utomhus. Hög temperatur kan också orsaka ökad mängd ånga i luften, och ångan kan överföras till slutprodukten. Dessutom kan hög temperatur förkorta livslängden på aktiva kolfilter. Om temperaturen stiger från 20 °C till 40 °C kan filtrets livslängd förkortas med upp till 90 %. Vad som är än värre är att aktiva kolfilter inte varnar användaren om att de är igensatta. I stället kommer oljan att passera vidare till processerna. För Atlas Copcos oljefria luftkompressorer är luftkvaliteten inte beroende av temperaturen.

Finns det oljeföroreningar i omgivningsluften?

Omgivningsluften innehåller mycket små spår av olja från fordon och industrier. I förorenade områden brukar oljemängden dock inte överstiga 0,003 mg/m³. Detta styrks av tester som har utförts av TÜV i närheten av en fabrik med hög maskinell verksamhet (bl.a. svarvning, fräsning, slipning och borrning). Fabriken låg i ett område med tung trafik, och det fanns också en sopförbränningsstation i närheten. Luften sugs in i en oljefri luftkompressor, och den extremt obetydliga atmosfäriska oljan försvinner genom kondensatet i mellankylaren och efterkylaren, vilket resulterar i ren och oljefri luft för din produktion.