Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Milling tools - web banner

Övergång från en kompressor med fast varvtal till små VSD-modeller ger besparingar på över 30 %

Översikt

Kunden        

En tillverkare av verktyg för fräsning och borrning av högsta kvalitet

Utmaningen        

Torr och mycket ren tryckluft måste levereras till olika platser i en decentraliserad produktionsanläggning så kostnadseffektivt som möjligt. 

Lösningen och resultatet

Genom att sprida ut sex mindre GA-kompressorer med drivning med variabelt varvtal (VSD) inom anläggningen kunde företaget minska sin energiförbrukning med mer än 30 %.

Kunden och deras utmaning

Företag som tillverkar högkvalitativa verktyg för hårdmetallfräsning och borrning behöver en tillförlitlig tillförsel av torr och mycket ren tryckluft i hela anläggningen. Ett centralt kompressorrum skulle kräva mycket rörledningar, högre tryck och därmed även högre energikostnader.

 

Därför ville företaget installera kompressorer på alla platser där tryckluft behövs. För att öka effektiviteten och säkerställa en mer hållbar produktion måste den förbrukade värmen från luftkomprimeringen återvinnas. 

Lösning och resultat

Milling tools_Energy cost savings case study_D2.1

Atlas Copco föreslog en installation av sex mindre, effektiva kompressorer vid olika användningsställen.

 

Totalt innebär det sex enheter med drivning med variabelt varvtal. De minsta: fem GA 18 VSD+ FF-enheter (var och en med en effekt på 18 kW) ersatte en kompressor med fast varvtal som slösade mycket energi. Den största är en GA 37L VSD+ FF, som ersatte en GA 45 med fast varvtal. Enbart den enheten sparar företaget 19 500 euro per år.

 

”FF” i produktnamnet anger att det är en fullfunktionsmodell, vilket innebär att en köldmedietork, ett tryckluftsfilter och en kondensatavtappning redan har integrerats i dessa plug-and-play-kompressorer. Det sparar värdefullt utrymme på fabriksgolvet.

 

För en ännu grönare och billigare produktion använder företaget överskottsvärmen från kompressionsprocessen för att hålla produktionshallarna och administrationsbyggnaden varma under vintern.

 

Genom att utnyttja Atlas Copcos energiåtervinningssystem kan företaget i stor utsträckning sänka sina uppvärmningskostnader. Värmen som återvinns från kompressionsprocessen används för att värma upp vatten till centralvärmesystemet. Med hjälp av energiåtervinning kan företag återvinna så mycket som 80 % av den investerade axeleffekten.

 

Sammantaget har dessa åtgärder minskat företagets energikostnader med en tredjedel, vilket sparar 67 321 euro per år (förutsatt att elpriset är 0,21 euro per kWh). Men Atlas Copcos kompressorer ger inte bara effektivitet, utan även den torra och mycket rena tryckluft som företaget behöver för sina olika produktionsprocesser.

 

Och som pricken över i var företaget också kvalificerat för en statlig subventionering som täckte en stor del av investeringskostnaden. 

 

Från GA 18 FF till GA 18 VSD+ FF

Från GA 45 FF till GA 37L VSD+ FF

Energibesparingar

32,23 %

31,73 %

Kostnadsbesparingar per år

47 775 euro per år

19 546 euro per år

Totala kostnadsbesparingar per år

67 321 euro per år

Om du vill veta mer om hur du kan spara in på dina tryckluftskostnader kan du hämta vår e-bok nu!

Verkliga exempel på hur du kan spara