Paketering av mat och dryck - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Atlas Copco rental

Paketering av mat och dryck

Kvävgas används i olika steg under produktionen, hanteringen och packningen av drycker.

Upptäck fler tillämpningar Läs kundberättelser

På grund av sina inerta, färg- och luktfria egenskaper används den till att avlägsna eller ersätta luft och därmed minska risken för en försämring av slutproduktens egenskaper.I fruktjuicer är till exempel oxidation av C-vitaminer en av de mest avgörande faktorerna. Om kvävgas används i tankar, behållare, rör och flaskor förhindras den här oxideringen. För att avlägsna syret som är löst i juicen så förs kvävgas genom vätskan och bildar bubblor som bär med syret, som sedan kan extraheras från juicen.Inom vintillverkningsindustrin används kvävgas till att förhindra oxidering, vilket gör att det behövs färre tillsatser. Även vinets surhet, färg, aromer och naturliga smak bevaras. När kvävgas används blir förvaringstiden längre utan att vinets primära kvalitet förändras.Kvävgas är praktiskt taget olösligt i vatten och passar därför perfekt till att transportera vinet. För att garantera maximal hygien tvättas och torkas flaskorna med kvävgas innan de fylls. Torkningen går snabbare än med normal luft eftersom produktionsprocessen i den lokala kvävgasgeneratorn gör den till en mycket torr gas.Slutligen spolas flaskan med kvävgas efter påfyllning och innan korken sätts dit, så att det inte ska finnas någon luft kvar i flaskans hals.