Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

ISO 22000

Certifierade kompressorsystem för livsmedelsindustrin

Livsmedel Klass 0

Vi har som första tryckluftstillverkare fått ISO 22000-certifiering för vår oljefria produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien. Det innebär att vi har implementerat samma förfaranden som används av framstående livsmedelsföretag.


Förenklad certifiering

Våra Z-kompressorer och tillhörande torkar och filter är ISO 22000-certifierade, vilket underlättar för din egen ISO 22000-certifiering.

Experttjänster

Kontakta våra experter inför din ISO 22000-certifiering. När ISO 22000-standarden revideras kan vi hjälpa dig med uppgraderingen.

Insyn och säkerhet

Din oljefria luftkompressorutrustning har utformats och monterats i en kontrollerad, ren och säker miljö. Vi har ett öppet och dokumenterat system för hantering av livsmedelssäkerhet på plats.

Kriterier för ISO 22000-certifiering

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 spelar en avgörande roll när det gäller att garantera kvalitet och insyn i livsmedelsbearbetning och produktionsanläggningar, inklusive foderanläggningar. ISO 22000 bemöter tre primära säkerhetsrisker inom livsmedelstillverkningen: biologiska, kemiska och fysiska. 

De viktigaste komponenterna i ISO 22000-certifieringen syftar till att åtgärda dessa risker genom att identifiera och åtgärda dem. För att certifieras enligt ISO 22000 måste företaget bland annat:

  1. ha ett dokumenterat system för livsmedelssäkerhet 
    för att hantera processerna genom hela anläggningen
  2. instifta förutsättningsprogram
    för att säkerställa en hygienisk miljö
  3. utnämna en ansvarig för HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
    som identifierar, förebygger och eliminerar risker.

Precis som framstående livsmedelsföretag

Under 2015 mottog vi ISO 22000-certifieringen för vår oljefria produktionsanläggning som tillverkar oljefria luftkompressorer, blåsmaskiner och luftbehandlingsprodukter i Antwerpen i Belgien. För att efterleva standarden har vi infört HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) och samma säkerhetsrutiner som används av framstående livsmedelsföretag.
ISO 22000 är en vidareutveckling av kvalitetssäkringscertifieringen ISO 9001 och riktar sig mot verksamheter i livsmedelsindustrin som vill införa system som konsekvent tillhandahåller säkra livsmedel. Enligt standarden måste verksamheten visa sin förmåga att kontrollera hot mot livsmedelssäkerheten.