Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
 
Customer story Pustet
 

Pustet

Se hur vår VSD+ hjälper Pustet att uppnå sina mål

Pustet är ett av de största tryckerierna i södra Tyskland. Deras tryckerier och bokbindningsmaskiner drivs med tryckluft. Nya GA37 VSD+, som är smidigt integrerad i ett komplett luftnät från Atlas Copco, ger den kompromisslösa kvalitet som Pustet behöver samtidigt som de kan spara pengar.

Utskrift

Energibesparing för tryckeriet

GA37 VSD+

GA37 VSD+

Med sin produktion av ungefär 10 miljoner böcker om året är Pustet ett av de största tryckeriföretagen i södra Tyskland. Pustet har hållit öppet i nästan 2 århundraden nu och när det gäller tryckluft förlitar man sig på en leverantör som har lika lång tradition. GA37 VSD+ kombinerar årtionden av kunskap med en revolutionerande ny design. För ett tryckeri så är det livsviktigt med tryckluft av hög kvalitet.

Tryckluften är avgörande för oss, den behövs i praktiskt taget alla våra tryckeriprocesser och bokbindningsmaskiner. Därför behöver vi en leverantör som vi kan lita på utan förbehåll.

Ursula Pustet , VD, Pustet

Atlas Copcos kvalitetsluftlösningar ger Pustet sinnesro och ännu större besparingar:

  • GA VSD+-kompressorn sänker kostnaderna betydligt. En kompressor med fast varvtal är antingen på eller av, och under driften producerar den alltid samma mängd tryckluft. Ofta mer än vad som behövs, men VSD+-kompressorn kan anpassa sin uteffekt och följa behovet. Ingen onödig tryckluft produceras, ingen energi går till spillo. (Du kan förvänta dig besparingar på i genomsnitt 50 %.)
  • Dessutom har den här maskinen en robust konstruktion och tillförlitlig motor som gör den totala livscykelkostnaden anmärkningsvärt låg.