Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Monteringsverktyg och -lösningar
Produkter
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Verktyg för materialavverkning
Produkter
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Luftledningstillbehör
Produkter
Luftledningstillbehör
Luftledningstillbehör
Luftledningstillbehör
Borrar och avancerade borraggregat
Produkter
Borrar och avancerade borraggregat
Borrar och avancerade borraggregat
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Minska er energiförbrukning med energiåtervinning

Återanvänd värmeenergi från kompressorer och vakuumpumpar till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Offer

Minska energiförbrukningen

Värme är en oundviklig biprodukt vid komprimering av luft och tillverkning av vakuum. Med lösningar för energiåtervinning kan ni återanvända den värmeenergin.

Minska klimatpåverkan

Genom att återanvända den värme som genereras kan ni ersätta ersätta elkraft och eventuella fossila bränslen som används för uppvärmning. Därigenom minskar ni ert klimatavtryck.

Sänk energikostnaderna

Med energiåtervinning sänks anläggningens totala energiförbrukning och ni får möjlighet att sänka era kostnader.

Finns det något att vinna på att återvinna?

En svindlande andel, motsvarande ca 94 % av energin som en kompressor eller vakuumpump förbrukar, omvandlas till värme. Utan energiåtervinning försvinner den kostsamma värmeenergin till atmosfären via kylsystemet och via strålning. Genom energiåtervinning kan en stor del av denna värme återanvändas, vilket resulterar i betydande besparingar. De faktiska besparingarna beror på er anläggning, er luftförbrukning och de möjliga användningsområdena för att ta tillvara på överskottsvärmen.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, gas eller vakuum.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av ert system för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Läs mer här

Övervakning med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet är att alltid hålla koll på statusen på er anläggning för tryckluft, vakuum och gas.

Läs mer här

Optimera driften med styrsystem

I en anläggning med flera vakuumpumpar kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Uppgradera kompressorns dator

Uppgradera er kompressor till Elektronikon Mk5, så förbättrar ni kontrollen, förlänger maskinens livslängd och möjliggör övervakning via Smartlink.

Läs mer här

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Läs mer här