Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Miljöbestämmelser

Miljöbestämmelser som företag måste följa

Ställ om till grönt eller halka efter

Nästan alla länder har insett att en uppvärmd planet innebär ett hot för kommande generationer. Allt fler vidtar redan åtgärder för att minska utsläppen och den globala uppvärmningen.  

De här åtgärderna inkluderar belöningar för positiva initiativ, t.ex. incitament för investeringar i energieffektiv utrustning. Å andra sidan även strängare miljöbestämmelser och förbud mot ineffektiva produkter.   

Miljöbestämmelser som påverkar industrisektorn i EU

Eftersom industriella produktionsprocesser kan spela en viktig roll när det gäller att minska utsläppen och öka energieffektiviteten har EU implementerat miljöbestämmelser.

Direktivet om industriutsläpp är det främsta verktyget för att reglera utsläpp av föroreningar från industrianläggningar. Det kräver att dessa anläggningar – ca 50 000 i hela EU – arbetar i enlighet med ett tillstånd som visar att de försöker minska utsläppen. T.ex. genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik och investera i utrustning med liten påverkan.

Dessutom har EU fastställt standarder för energieffektivitet för olika typer av maskiner. EU:s regler för märkning och ekodesign främjar hållbara produkter, inte bara för konsumenter utan även för industrisektorn.

Det finns specifika bestämmelser för olika produkter. Allt från glödlampor och köksapparater till utrustning för uppvärmning och kylning, industrifläktar, vattenpumpar och externa nätaggregat. 

Miljöbestämmelser för energibesparingar

Piska och morot – miljöbestämmelser och skatteincitament för energieffektivitet

Regeringarna belastar dock inte bara tillverkarna ytterligare. I vissa fall tillhandahåller de även subventioner, skattelättnader och andra incitament. Dessa kan förbättra resultatet hos företag som ser framåt – förutom de stora besparingar de kan uppnå genom att använda miljövänlig utrustning. Några exempel: kyltorkar med varvtalsstyrning (VSD), det centrala kontrollsystemet Optimizer 4.0 eller kompressorer med varvtalsstyrning (VSD).

I Storbritannien finns Energy Technology Product List (ETL), en lista över energieffektiva maskiner som exempelvis kompressorer och värmare. Listan upprätthålls av regeringen. Syftet med ETL är att motivera företag att investera i miljövänlig utrustning. Hur? Genom att erbjuda skattelättnader för investeringar i hållbar teknik.
Frankrike erbjuder ett liknande incitamentsprogram, Certificat d'economie d'energie.
Även Tysklands National Action Plan on Energy Efficiency (NAPE) belönar investeringar i energibesparande utrustning.

Vissa europeiska länder och en handfull stater i USA erbjuder så kallade ”vita certifikat”. Dessa är överlåtbara tillgångar som visar att ett företag har uppnått en viss procentandel energibesparingar. Det är ett annat sätt att uppmuntra till investeringar i energieffektivitet. 

Väljare kräver handling

Experter varnar oss för att många av de aktuella lagarna och miljöbestämmelserna inte går tillräckligt långt än. Det är troligt att den gröna omställningen kommer att accelerera snarare än att sakta ned – inte bara för att det behövs, utan för att folket kräver det.

En undersökning som genomfördes av Europeiska kommissionen 2019 visade att 93 % av EU-medborgarna tycker att klimatförändringarna är ett allvarligt problem. Nästan åtta av tio tycker att det är ”väldigt allvarligt”. De vill att deras regering ska agera. I samma undersökning konstaterade man att 92 % av de som svarade – och stora majoriteter i varje enskilt medlemsland – anser att utsläppen av växthusgaser bör minskas till ett minimum.

I USA vill fler amerikaner än någonsin att kampen mot klimatförändringarna ska prioriteras. Att skydda miljön är nästan lika viktigt för dem som ekonomin.

Det handlar inte bara om att folk tycker att det här problemet är viktigt. De känner personligen av effekterna av det här nära förestående hotet. Enligt en annan undersökning som genomfördes nyligen sa nästan hälften av den amerikanska befolkningen mellan 18 och 34 år att de är så stressade över klimatförändringarna att det påverkar deras vardag.

Klimatförändringarna har blivit en valfråga. Och för företag innebär det att nya miljölagar och miljöbestämmelser är på väg. 

Domstolar kan tvinga igenom bestämmelser

Det finns en annan faktor som måste beaktas när man försöker förutsäga vilka nya bestämmelser som kommer att utfärdas och vilka lagar som godkänns. Det är inte längre bara upp till ett lands ledare.

Domstolarnas roll är viktig och ofta förbisedd. I många länder försöker medborgarna att stämma sina regeringar till handling. Så även om de vill kan politiker inte längre släpa fötterna efter sig. De måste agera – och det snabbt.

Den högsta domstolen i Nederländerna avgjorde nyligen ett sådant fall till förmån för målsägarna. Domstolen beslutade att regeringen i Nederländerna måste minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen måste minskas med en fjärdedel från 1990 års nivåer till slutet av året.

Det innebär att en domstol när som helst kan sporra en regering att agera. En åtgärd som är mycket mer aggressiv än de gradvisa förändringar som krävs enligt vissa bestämmelser. 

Högre priser gör energieffektiv utrustning mer värdefull

En sista sak att tänka på. Energieffektivitet blir troligtvis mycket viktigare inom en nära framtid eftersom energipriserna kommer att stiga. Tillsammans med olika typer av incitament kommer det att göra kvalitetsprodukter till en mycket bättre investering. Energikostnader kommer att utgöra en ännu större andel av den totala ägandekostnaden.

Allt ovan gör det tydligt att företag som hoppas att de inte kommer att omfattas av strängare regler spelar rysk roulett med företagets framtid. Frågan är inte om ytterligare regler kommer att implementeras, utan när och hur strikta de kommer att vara.

Den oundvikliga slutsatsen är att framåtblickande tillverkare och konsumenter kommer att belönas. Företagen gynnas av att planera framåt. Investeringar i utveckling – eller inköp – av renare teknik, t.ex. utrustning med liten miljöpåverkan, även när den inte behövs ännu, ger dig ett övertag när reglerna blir striktare.

 

Hämta vår guide 10 steg till en grön produktion här