Hantering av avloppsvatten

Vi erbjuder dig ett omfattande sortiment av oljefria klass 0-certifierade lågtrycksluftslösningar för industriella eller kommunala anläggningar för avloppsvattenrening.

Kontakta vår expert på behandling av avloppsvatten

Spara 30 % energi

Våra oljefria skruvblåsmaskiner sänker din energiförbrukning med i genomsnitt 30 % jämfört med lobteknik.

Ren luft

Alla våra blåsmaskiner är ISO 8573-1 (2010) klass 0-certifierade: fullständigt ren oljefri luft för avloppsreningsprocessen.

Mer om klass 0

Låg ljudnivå

Tryckluftslösningar med låga bullernivåer. Regnhuv finns för utomhusbruk. Inget behov av ytterligare investeringar i extra byggnader eller bullerminskande installationer.

En ny standard för låg energiförbrukning

I reningsverk står blåsmaskinssystem för upp till 70% av den totala energiförbrukningen. Vi kan hjälpa dig att sänka dina energikostnader. Vi är den första tillverkaren att införa oljefri skruvteknik inom avloppsvattenrening och kan hjälpa dig att sänka energiförbrukningen avsevärt.

Att minska koldioxidförbrukningen vid avloppsvattenrening

Efterfrågan på vatten ökar samtidigt som resurserna minskar, varför effektiv vattenhantering blir allt viktigare. Våra blåsmaskiner är helt fria från olja, vilket är av avgörande betydelse. Förorening är helt enkelt inte acceptabelt när vattnet återanvänds för andra tillämpningar eller då bakterier och mikroorganismer ska hållas vid liv i slamprocesser.

Globala bas- och eftermarknadstjänster

Vi servar tusentals lågtrycksluftsinstallationer över hela världen. Med en global och mycket effektiv logistikorganisation i ryggen kan vi säkerställa att din utrustning alltid arbetar optimalt.

Kundberättelser

Municipal wastewater treatment plants benefits from energy-efficient ZS screw blower

In conventional wastewater activated sludge plants, the aeration blower system accounts for up to 70 percent of the energy usage. The Atlas Copco ZS+ blowers come in a fully integrated package, including Variable Speed Drive (VSD) to precisely match the air delivery to the customer's air demand, reducing the energy bill of these continuously operating plant significantly.

Read more Se filmen

Municipal wastewater treatment plants benefits from energy-efficient ZS screw blower

In conventional wastewater activated sludge plants, millions of bacteria feed on organic waste, breaking it up into carbon dioxide, nitrogen gas and water. Because the bacteria need oxygen, large amounts of air are blown in the aeration tanks. The aeration blower system accounts for up to 70 percent of the energy usage in a typical biological wastewater treatment plant. To permit energy optimisation and to substantially reduce energy bills in these continuously operating plants, Atlas Copco's innovative air blowers incorporate the latest energy efficient design and technologies.

Loading...