Behandling av avloppsvatten - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Wastewater treatment plant aerial view

Hantering av avloppsvatten

Oljefria blåsmaskinslösningar för alla tillämpningar inom behandling av avloppsvatten, både industriella och kommunala. Vi erbjuder teknik för ren luft som uppfyller alla dina luftningsbehov. Med hög energieffektivitet och låg total ägandekostnad.

Kontakta vår expert

Energieffektiva blåsmaskiner

För alla tillämpningar i ett avloppsreningsverk kan vi tillhandahålla den optimala lösningen. Vår oljefria skruvteknik med drivning med variabelt varvtal minskar till exempel energiförbrukningen med 30 % i genomsnitt jämfört med andra tekniker. Det sänker den totala ägandekostnaden.

Ren luft för behandling av avloppsvatten

Alla våra blåsmaskiner är certifierade enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0: Vi garanterar att luften inte kontamineras under kompressionsprocessen. Vi är den enda tillverkaren av kompressorer och blåsmaskiner som har ISO 22000-certifieringar.

Alla blåsmaskinstekniker är tillgängliga

Vi erbjuder alla typer av blåsmaskins- och lågtryckstekniker som utvecklats och tillverkats internt av våra ingenjörer. Dessa är idealiska för behandling av avloppsvatten. Lägre ljud- och vibrationsnivåer eller luftflödesreglering med variabelt varvtal. Våra produkter kan skräddarsys för att passa alla dina behov.

Effektivitet och tillförlitlighet är nyckeln till låga ägandekostnader

Upp till 70 % av energiförbrukningen i ett avloppsreningsverk används för luftning. Dessutom kommer fem till tio gånger inköpspriset för en blåsmaskin att läggas på enheternas energiförbrukning. Att hålla energikostnaderna nere är nyckeln till att hålla de totala driftskostnaderna låga. Vi strävar efter att hålla driftskostnaderna nere genom att erbjuda en av de mest effektiva och tillförlitliga maskinerna på marknaden, vilket gör din investering lönsam så snart som möjligt.

Minskar miljöpåverkan vid avloppsvattenrening

Effektiv vattenhantering blir allt viktigare på grund av brist på resurser och ökande ekonomiskt tryck. När man räknar med lufttillförsel för att hålla bakterierna vid liv under behandlingsprocessen är oljeföroreningar inte önskvärda. Det är därför våra produkter är oljefria, och förutom att de minskar din energiförbrukning hjälper de dig att ytterligare minska din miljöpåverkan.

Globala bas- och eftermarknadstjänster

Vårt försäljnings- och servicenätverk är spritt över 180 länder och vi servar tusentals lågtrycksluftinstallationer över hela världen, så att din utrustning alltid arbetar med högsta effektivitet och stilleståndstiden är begränsad till ett minimum.

Kundberättelser

Användningsområden

Indirekt luftning

Eftersom bakterierna inte klarar sig utan syre är en kontinuerlig oljefri lufttillförsel viktig för kvaliteten på din behandling av avloppsvatten. Tillförseln av avloppsvatten kan variera under dagen så det är viktigt att blåsmaskinsinstallationen kan hantera ett variabelt behov av luftflöde. Vi erbjuder både blåsmaskiner med fast varvtal och energieffektiva blåsmaskiner med variabelt varvtal.

Filterspolning

Backspolning innebär pumpning av vatten bakåt genom filtret. Oljefri luft förhindrar att filtermediet blir smutsigt och oanvändbart. Detta är en form av förebyggande underhåll som gör att filtermediet kan återanvändas.

Luftningsbassäng

En luftningsbassäng är en behandlingsdamm som främjar biologisk oxidering av avloppsvatten. Det indirekta luftningssystemets effektivitet har en direkt inverkan på den kvalitet och nivå av behandling av avloppsvatten som bassängen uppnår.

Aktiv slamprocess

Luft och mikroorganismer används för att biologiskt oxidera organiska föroreningar och producera slam som innehåller oxiderat material. Luften i konventionella system för aktivt slam måste vara oljefri för att undvika förorening av vattnet.

Satsvis biologisk rening (Sequencing Batch Reactor, SBR)

SBR:er är aktiverade slamprocesser som är utformade för att fungera i icke-stationära tillstånd. Dessa drivs i satsläge med luftning och slamavsättning i samma bassäng. Under luftningsfasen sprids luftflödet i tanken. Tack vare enheter med fast hastighet är energiförbrukningen mycket lägre, vilket ger en konkurrensfördel.

System med membranbioreaktor (MBR)

En version av det konventionella aktiverade slamsystemet där separation av fasta och flytande ämnen sker med hjälp av ett membran (mikro- eller ultrafiltrering). Detta resulterar i fördelar för processtyrning och produktvattenkvalitet, men hög energiförbrukning och intensiv biobehandlingsprocess.

Oljefria blåsmaskinlösningar för behandling av avloppsvatten