Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Wastewater treatment plant aerial view

Hantering av avloppsvatten

Vi erbjuder dig ett omfattande sortiment av oljefria klass 0-certifierade lågtrycksluftslösningar för industriella eller kommunala anläggningar för avloppsvattenrening.

Kontakta vår expert på behandling av avloppsvatten

Spara 30 % energi

Våra oljefria skruvblåsmaskiner sänker din energiförbrukning med i genomsnitt 30 % jämfört med lobteknik.

Ren luft

Alla våra blåsmaskiner är ISO 8573-1 (2010) klass 0-certifierade: fullständigt ren oljefri luft för avloppsreningsprocessen.

Mer om klass 0

Låg ljudnivå

Tryckluftslösningar med låga bullernivåer. Regnhuv finns för utomhusbruk. Inget behov av ytterligare investeringar i extra byggnader eller bullerminskande installationer.

En ny standard för låg energiförbrukning

I reningsverk står blåsmaskinssystem för upp till 70% av den totala energiförbrukningen. Vi kan hjälpa dig att sänka dina energikostnader. Vi är den första tillverkaren att införa oljefri skruvteknik inom avloppsvattenrening och kan hjälpa dig att sänka energiförbrukningen avsevärt.

Att minska koldioxidförbrukningen vid avloppsvattenrening

Efterfrågan på vatten ökar samtidigt som resurserna minskar, varför effektiv vattenhantering blir allt viktigare. Våra blåsmaskiner är helt fria från olja, vilket är av avgörande betydelse. Förorening är helt enkelt inte acceptabelt när vattnet återanvänds för andra tillämpningar eller då bakterier och mikroorganismer ska hållas vid liv i slamprocesser.

Globala bas- och eftermarknadstjänster

Vi servar tusentals lågtrycksluftsinstallationer över hela världen. Med en global och mycket effektiv logistikorganisation i ryggen kan vi säkerställa att din utrustning alltid arbetar optimalt.

Kundberättelser

municipal WWT_ZS_thumbmail video

Kommunala anläggningar för behandling av avloppsvatten drar nytta av energieffektiva skruvblåsmaskinen ZS

20 januari, 2019

I konventionella avloppsvattenaktiverade slamanläggningar står luftblåsningssystemet vanligen för upp till 70 procent av energiförbrukningen. Atlas Copcos ZS+-blåsmaskiner levereras i ett helt integrerat paket, inklusive drivning med variabelt varvtal (VSD) som matchar kundens luftbehov, vilket minskar energikostnaden för de här anläggningarna som är i drift kontinuerligt.

Läs mer Se filmen

Kommunala anläggningar för behandling av avloppsvatten drar nytta av energieffektiva skruvblåsmaskinen ZS

I konventionella avloppsvattenaktiverade slamanläggningar livnär sig miljoner bakterier på organiskt avfall och bryter ner avfallet till koldioxid, kvävgas och vatten. Eftersom bakterierna behöver syre blåses stora mängder luft ner i luftningsbassängerna. Luftningssystemet står vanligen för upp till 70 procent av energiförbrukningen i en typisk anläggning för biologisk behandling av avloppsvatten. I syfte att optimera energiåtgången och sänka energikostnaderna på ett hållbart sätt för de här anläggningarna, som är i drift kontinuerligt, ingår de senaste energieffektiva teknikerna och konstruktionerna i Atlas Copcos innovativa blåsmaskiner.

Loading...