Kvalitetsledningssystem - ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kvalitetsledningssystem för tryckluft, vakuum och gas - ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Atlas Cpco har en trippelcertifiering från Lloyd´s Register avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Sverige-Vakuum-Kvalitetsledningsystem
Atlas Copco har valt att fokusera på områdena kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) eftersom dessa är viktiga inte bara för oss som företag utan också för våra kunder. Ur ett kommersiellt perspektiv är en trippelcertifiering ofta en förutsättning för att stora kunder ska se Atlas Copco som en attraktiv affärspartner. Läs mer på Lloyd´s Register www.lrqa.se

Atlas Copco