I tider av osäkerhet är en stark samarbetspartner med ett robust distributionsnätverk en fördel - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Välj en samarbetspartner som kan stötta dig i tider av osäkerhet

Den särskilda situationen som vi nu befinner oss i och de osäkra tider som ligger framför oss har förenat oss. Vi står alla införa samma utmaningar och letar efter sätt att effektivisera och sänka kostnaderna. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att välja en samarbetspartner med rätt kunskaper, tillgängliga reservdelar och ett robust distributionsnätverk säkerställa driften i din produktion.

Rekommendationer kopplade till social distansering och andra säkerhetsåtgärder är en utmaning för företag, ännu mer för dem vars leverantörer och partners arbetar i den egna anläggningen. I en ny verklighet är det viktigt för företag och organisationer att samarbeta med leverantörer som kan erbjuda färdiga lösningar när de behövs som mest. 

En totallösning ger dig fördelar

Många av våra kunder letar efter en leverantör som kan ta hand om alla kompressorer, fläktar, torkar, filter och andra tillbehör oavsett varumärke. Inom Atlas Copco har vi under många år arbetat med underhåll och service av alla typer av maskiner, både sådana som sålts av oss själva och sådana som sålts av andra företag på marknaden. Genom att samarbeta med en enda partner följer flera olika fördelar:

  • Administrationskostnaderna minskar eftersom interna system endast behöver hantera en motpart
  • Kommunikationen blir snabbare eftersom antalet kontaktpersoner minskar samtidigt som kunskapen om din maskinpark, interna policys och andra krav ökar hos din partner
  • Antalet besökare minskar eftersom en och samma säljare och/eller tekniker hanterar flera olika frågor
  • Servicekvaliteten ökar eftersom din partner får erfarenhet av och en god förståelse för alla delar i anläggningen

Välutbildade och erfarna servicetekniker

Duktiga och erfarna servicetekniker från Atlas Copco utför service på alla typer av maskiner.
Våra välutbildade och erfarna servicetekniker är redo att serva dina kompressorer oavsett varumärke. Atlas Copcos utbildningsprogram inkluderar praktiska träningar relaterad till utrustning av olika märken. Du kan vara helt trygg med att våra servicetekniker följer underhållsrekommendationerna som lämnats av den ursprungliga tillverkaren. Vi säkerställer kompetensen och kunskapen hos de servicetekniker från Atlas Copco som sköter servicen i din anläggning.

Reservdelar av hög kvalitet

Atlas Copco erbjuder reservdelar av mycket hög kvalitet
Vår UNI-kompressordelar är ett komplett erbjudande av förbrukningsvaror och smörjmedel från Atlas Copco. UNI-reservdelar har utformats för att uppfylla eller till och med överskrida OEM-specifikationerna. Sortimentet är utvecklat av ledande ingenjörer från Atlas Copco i enlighet med våra strikta kvalitetsstandarder. Det kontrolleras och uppdateras kontinuerligt för att säkerställa en perfekt matchning till maskinerna de är avsedda för. Atlas Copcos omfattande leveranskedja ger oss också tillgång till originaldelar där dessa behövs eller specificeras av dig.

En stabil leveranskedja som säkerställer dina behov av reservdelar

Atlas Copco har en robust och flexibel leveranskedja
Att reservdelar finns tillgängliga när kunden behöver dem är ett måste hos en pålitlig leverantör. Hos Alas Copco kommer allt material som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra serviceåtaganden från samma logistik- och distributionskedja. När logistiken sätts på prov - som den gör i dessa tider - kan vi tack vare höga lagernivåer och en förmåga att allokera ytterligare resurser till vår distributionskedja leverera de tjänster och reservdelar som våra kunder räknas med. Inom Atlas Copco levererar vi det vi lovar!

Hos Atlas Copco utvärderar vi ständigt våra kunders behov. Vår förmåga att tillhandahålla lösningar inom olika områden ger kunderna fördelar eftersom en stark partner kan minska kostnaderna och förbättra effektiviteten både i inköpsledet och i serviceledet. 

Genom att etablera ett bestående partnerskap med en mycket hög grad av samarbete kan vi komma ur denna utmaning starkare!

Planer för bästa kundsupport Delar