Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Severn Trent installerar tillförlitliga oljefria skruvblåsmaskiner från Atlas Copco i sex vattenreningsverk

Severn Trent Water har valt att installera tillförlitliga och energieffektiva oljefria ZS-skruvblåsmaskiner från Atlas Copco vid sex av sina vattenreningsverk i Storbritannien. Satsningen är en del av ett större renoveringsprogram för infrastrukturen, inklusive uppgraderingar till dess processinstallationer av Rapid Gravity-filter (RGF) som kräver lågtrycksluft för sandborttagning.

Lästid: 5 minuter (750 ord)

I projektets senaste fas installerades ZS-blåsmaskiner på Little Eaton Water Treatment Works i Derbyshire, som levererar säkert, rent dricksvatten till den växande befolkningen i stadens nordvästra del. Med tiden stod det klart att anläggningens RGF-process krävde en betydande översyn för att förbättra drifteffektiviteten, vilket skulle kräva byte av anläggningens befintliga blåsmaskininstallation.

Användning av skruvblåsmaskiner för Rapid Gravity Filtration (RFG) av dricksvatten

I avloppsreningsverket på Severn Trent Water används Atlas Copcos skruvblåsmaskiner

Avloppsvattenrening hos Severn Trent Little Eaton

Kombinationen av Rapid Gravity-filter och desinficering kräver mycket mindre utrymme än andra behandlingsprocesser och har blivit den vanligaste metoden för att rena dricksvatten.Processen inbegriper förbehandling av vatten i flockuleringstankar för att flocka orenheter och partiklar. Därefter passerar det obehandlade vattnet genom flera lager grovkornig sand och antracit för att fånga upp alla partiklar. De mättade filtren backspolas sedan flera gånger om dagen för att rengöra mediet med en kombination av behandlat vatten och lågtrycksluft för att rensa sandfiltren.En sådan kontinuerlig process kräver en tillförlitlig, oavbruten tillförsel av oljefri tryckluft på 0,5 bar och förlitar sig i hög grad på effektiviteten hos lågtrycksblåsmaskiner för att upprätthålla den flödeshastighet och det tryck som krävs.
oljefria skruvblåsmaskiner

Oljefria skruvblåsmaskiner som installerats på avloppsreningsverket Severn Trent Water i Little Eaton, Derbyshire

Som en av huvudentreprenörerna för Severn Trents projekt för infrastrukturuppgradering, tog civilingenjörsföretaget MWH Treatment Ltd på sig ansvaret för hela Little Eatons renoveringsprogram.När det var dags att fatta beslut om byte av anläggningens befintliga blåsmaskiner vände sig MWH till den auktoriserade Atlas Copco-distributören Cooper Freer som specificerade, levererade och installerade två lågtrycksblåsmaskiner av typ ZS 75+VEA-C-600 tillsammans med alla tillhörande rörledningar av rostfritt stål.Därefter placerades blåsmaskinerna på en extern plats på hög nivå i närheten av RGF-gallerierna.

På vilket sätt minskar ZS-skruvblåsmaskinerna risken för kontaminering vid behandling av dricksvatten?

ZS-blåsmaskinerna består av ett komplett, helt integrerat paket baserat på en enkel intern princip: precisionsdrev upprätthåller små spel mellan två samverkande torra skruvelement som aldrig vidrör varandra. Ingen smörjning krävs i kompressionsutrymmet och specialtätningarna hindrar rotorlagrens olja från att komma in i kompressionskammaren. Insugsluften komprimeras mellan rotorerna och huset varvid upp till upp till 3 325 m3h av 100 procent oljefri, pulsationsfri luft produceras, beroende på processbehovet.

ZS-seriens skruvblåsmaskiner är kompatibla med befintliga styrsystem

ZS-seriens skruvblåsmaskiner är vanligen försedda med integrerad VSD-styrning. Men de nya blåsmaskinerna på Little Eaton tillhandahölls som enheter med variabelt varvtal som regleras av anläggningens egna, befintliga växelriktare.Så här kommenterar projektledare Kelvin Smith, MWH installationsförloppet:

”Atlas Copcos distributör Cooper Freer var mycket proaktiv under konstruktionsfasen och tillmötesgick många förändringar i ett tidigt projektskede. Blåsmaskinerna levererades i tid och installerades utan problem på anläggningens höga marknivå. Vi noterade att de alltid fanns till hands för att diskutera minsta problem med designen och installationen och de var mycket säkerhetsmedvetna under konstruktionsstadiet, vilket ledde till ett verkligt framgångsrikt slutförande av projektet.”

Kelvin Smith , MWH projektledare, Severn Trent Water

Stephen James, projektledare på Severn Trent Water under uppgraderingen på Little Eaton, betonade ZS-blåsmaskinernas betydelse för en säker leverans av rent dricksvatten:

”Blåsmaskinerna ger inte bara ett jämnare flöde i filterreningsprocessen, de gör oss också trygga med att leverera 100 procent oljefri luft så att risken för föroreningar i dricksvattenförsörjningen minskas.”

Stephen James , Projektledare på Severn Trent Water

Severn Trent Water valde MWH som en av design- och konstruktionsentreprenörerna för sitt AMP6-ramverk. MWH ska hantera verksamheten tillsammans med Severn Trent Waters egen personal, och ge stöd för att leverera dess arbetsprogram genom hela AMP6, som pågår fram till mars 2020.Förutom på Little Eaton har Cooper Freer installerat fyra Atlas Copco 90 kW ZS-blåsmaskiner med variabelt varvtal vilka ersätter all befintlig lobblåsmaskinsteknik på Severn Trent Waters reningsanläggning i Worcester.

Hämta våra produktbroschyrer:

Hantering av avloppsvatten Energieffektivitet Kundberättelse Blåsmaskiner 2017 Storbritannien