Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Oljefria skruvkompressorer och AIRnet optimerar porduktiviteten hos Saint-Gobain Ceramic Materials i Mudanjiang i Kina

På Saint-Gobain Ceramic Materials (Mudanjiang) Co., Ltd., Kina, tillverkas framför allt miljövänlig kiselkarbid. År 2009 levererade Atlas Copco ett modulärt AIRnet®-rörsystem till företaget som möjliggör enkel omkonfiguration av fabriken vid behov.

Klass 0 Kompressorteknik Oljefria kompressorer

Samtidigt installerades ZT-seriens oljefria skruvkompressorer som gör det möjligt för företaget att uppfylla ISO 8573-1 ”0”-standarden för oljeinnehåll i tryckluften. Atlas Copco är numera en strategisk global leverantör till Saint-Gobain-koncernen.
Saint-Gobain Ceramic Materials Co., Ltd., är beläget i staden Mudanjiang i Heilongjiang-provinsen. Under 2009 tog utvecklingen inom solcellsbranschen ett stort kliv framåt och behovet av kiselkarbid ökade i motsvarande grad. Saint-Gobain utökade därför sin produktionskapacitet.

Av två leverantörer av luftkompressorer i världsklass föll vårt val på Atlas Copco. Det baserades på flera faktorer, bl.a. produktkvalitet och marknadsandelar, i kombination med deras goda anseende i branschen.

Mr. Liu Guanzhan , Inköpsavdelningen Saint-Gobain

AIRnet modulärt system för maximal flexibilitet

luftrörssystem AIRnet® är ett modulärt koncept för enkla omkonfigurationer. Enskilda komponenter kan flyttas och installeras på nytt flera gånger i takt med att fabrikens konfiguration förändras. Komponenterna tillverkas av robusta, lätta och pulverbelagda aluminiumrör. Systemet har konstruerats för enkel installation till låg kostnad med ett stort urval av avancerade polymerkopplingar. AIRnet®-systemet levererar luft av hög kvalitet från kompressorn till alla punkter i processen utan tryckförluster.

Uppfyller stränga krav på luftkvalitet med oljefria ZT-luftkompressorer

extremt stränga krav på tillverkningsprocessens kraftkälla avseende tryckluftens fuktighetsgrad, inklusive oljeinnehåll. ZT-serien med oljefria skruvkompressorer uppfyller den senaste ISO 8573-1 "0"-standarden för oljeinnehåll i tryckluft. Detta har bekräftats av TÜV, baserat på noggranna mätningar och tester. I ZT-serien minskas energiförbrukningen av ett kompressionssystem i två steg.

En relation baserad på tillit

”Efter vårt samarbete med Saint-Gobain i Mudanjiang-projektet är det glädjande att notera deras djupgående förståelse för Atlas Copcos tekniker, produkter och tjänster”, säger Kevin Wu, Atlas Copcos produktspecialist för AIRnet. ”Parterna har skapat en god relation av tillit och samarbete.”