Oljefria skruvkompressorer och AIRnet hos Saint-Gobain Ceramic Materials - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Oljefria skruvkompressorer och AIRnet optimerar porduktiviteten hos Saint-Gobain Ceramic Materials i Mudanjiang i Kina

På Saint-Gobain Ceramic Materials (Mudanjiang) Co., Ltd., Kina, tillverkas framför allt miljövänlig kiselkarbid. År 2009 levererade Atlas Copco ett modulärt AIRnet®-rörsystem till företaget som möjliggör enkel omkonfiguration av fabriken vid behov.

Klass 0 Kompressorteknik Oljefria kompressorer

Samtidigt installerades ZT-seriens oljefria skruvkompressorer som gör det möjligt för företaget att uppfylla ISO 8573-1 ”0”-standarden för oljeinnehåll i tryckluften. Atlas Copco är numera en strategisk global leverantör till Saint-Gobain-koncernen.
Saint-Gobain Ceramic Materials Co., Ltd., är beläget i staden Mudanjiang i Heilongjiang-provinsen. Under 2009 tog utvecklingen inom solcellsbranschen ett stort kliv framåt och behovet av kiselkarbid ökade i motsvarande grad. Saint-Gobain utökade därför sin produktionskapacitet.

Av två leverantörer av luftkompressorer i världsklass föll vårt val på Atlas Copco. Det baserades på flera faktorer, bl.a. produktkvalitet och marknadsandelar, i kombination med deras goda anseende i branschen.

Mr. Liu Guanzhan , Inköpsavdelningen Saint-Gobain

AIRnet modulärt system för maximal flexibilitet

luftrörssystem AIRnet® är ett modulärt koncept för enkla omkonfigurationer. Enskilda komponenter kan flyttas och installeras på nytt flera gånger i takt med att fabrikens konfiguration förändras. Komponenterna tillverkas av robusta, lätta och pulverbelagda aluminiumrör. Systemet har konstruerats för enkel installation till låg kostnad med ett stort urval av avancerade polymerkopplingar. AIRnet®-systemet levererar luft av hög kvalitet från kompressorn till alla punkter i processen utan tryckförluster.

Uppfyller stränga krav på luftkvalitet med oljefria ZT-luftkompressorer

extremt stränga krav på tillverkningsprocessens kraftkälla avseende tryckluftens fuktighetsgrad, inklusive oljeinnehåll. ZT-serien med oljefria skruvkompressorer uppfyller den senaste ISO 8573-1 "0"-standarden för oljeinnehåll i tryckluft. Detta har bekräftats av TÜV, baserat på noggranna mätningar och tester. I ZT-serien minskas energiförbrukningen av ett kompressionssystem i två steg.

En relation baserad på tillit

”Efter vårt samarbete med Saint-Gobain i Mudanjiang-projektet är det glädjande att notera deras djupgående förståelse för Atlas Copcos tekniker, produkter och tjänster”, säger Kevin Wu, Atlas Copcos produktspecialist för AIRnet. ”Parterna har skapat en god relation av tillit och samarbete.”