Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Turboblåsmaskiner ger 40% högre energieffektivitet vid tyskt avloppsreningsverk

Avloppsvattnet från Leverkusen Chempark, och närliggande hushåll, är biologiskt nedbrytbart – men kräver en konstant tillförsel av tryckluft. Denna process styrs av Currenta och luftningen av den öppna bassängen har sedan 2007 utförts med hjälp av centrifugalblåsmaskiner från Atlas Copco, som ersatte de klassiska ytavluftarna.

Varvtalsstyrda centrifugalblåsmaskiner drivs dygnet runt

Job Nr.: 71519 Abschluss der 1. Baustufe der neuen Klaerbecken
Leverkusen Entsorgungszentrum Buerrig
Mann mit Bart: Wilfried Steuernagel (Betriebs Ing.), Mann mit blauer Jacke , Juergen Schiefers  (Betriebs Meister)
17.08.2007
Norbert Meier-Külschbach, som är ansvarig för drift av anläggningen förklarade: ”Bakterier kan endast bibehålla sin aktivitet i några timmar utan syre. Så en kontinuerlig tillförsel är avgörande.” Därför ingick Currenta ett underhållsavtal på fem år med Atlas Copco och installerade det fjärrstyrda underhållssystemet Air-Connect. Eventuella fel i installationen rapporteras till Atlas Copcos huvudkontor omedelbart. De har tillgång till styrsystemet externt, och kan skicka en tekniker till installationen vid behov.

Effektivitetsvinst på 40 % – och bättre hållbarhet

Kompressorrum på Currenta
Effektivitetsvinst på 40 % – och bättre hållbarhet. Fyra ZB-maskiner installerades, varav två eller tre drivs dygnet runt, beroende på föroreningsgraden i avloppsvattnet, och den fjärde fungerar som reserv. ”Vi är igång 365 dagar om året, dygnet runt”. Turboblåsmaskinerna är oljefria, varvtalsstyrda enstegsmaskiner av typ ZB 160 VSD som styrs för energioptimering med hjälp av kontrollenheten ES 130T. Denna separata kontrollenhet kan även eftermonteras på befintliga installationer. Motorerna har ett kontaktfritt elektromagnetiskt lagersystem, vilket minimerar underhållet. Kompressorhjulet är monterat på själva motoraxeln. En växel kan uteslutas helt, vilket ger enastående effektivitet, och inget extra smörjmedel krävs, vilket betyder att olja inte kan tränga in i blåsmaskinen. Jämfört med vanliga roterande rotorlobblåsare uppnår den här nya typen av drivning en möjlig energibesparing på 30–40 %, vilket även kan vara betydligt högre i enskilda fall.
Becken_Succes story_LP_4
Enligt ett uttalande från Meier-Külschbach behöver Currenta även turbinteknik eftersom normala rotorlobblåsare bara kan ge ett övertryck på 1 bar. I avloppsreningsverk kräver vattendjupet och det särskilda membranrörsystemet på botten av bassängen ett betydligt högre tryck.
Becken_Success story LP_3

Maskinernas kompakta utformning var också viktig för oss, särskilt med tanke på situationen i Uerdingen där vi ville använda nya kompressorer, och eftersom vi ville ha en leverantör som kunde tillhandahålla utrustning till båda anläggningarna.

Norbert Meier-Külschbach , Ansvarig för driften av avloppsrening i Leverkusen Chempark

Clean water. Swedish reliability Blåsmaskiner Klass 0 Centrifugal Kompressorteknik oljefri Oljefri luft Hantering av avloppsvatten