Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Turboblåsmaskiner sänker energikostnaderna hos Ibbenbüren med 18%

Kraftverket i Ibbenbüren i Tyskland har sänkt energibehovet med 18% och förlitar sig fortfarande på ett optimalt luftflöde. Nyckeln till resultatet är tre ZB VSD-centrifugalblåsmaskiner från Atlas Copco. De används för att generera oxidationsluft till installationen för avsvavling av rökgaser.

Oljefri luft Smart AIR-lösningar Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik

Blåsmaskiner som kombinerar effektivitet och prestanda

Turboinstallationen har sänkt energibehovet med 18% och erbjuder dessutom optimal tillförlitlighet. De oljefria blåsmaskinerna kräver knappt något underhåll tack vare motorn med permanentmagnet.

Exakt mängd tryckluft

Customer story ZB Hollekamp Joekel 3

Avsvavling av rökgaser är mycket komplicerat. För lite luft är precis lika illa som för mycket. De varvtalsstyrda ZB 130 VSD-blåsmaskinerna gör att vi kan spara 18,1% energi jämfört med tidigare lösningar.

Manfred Hollekamp, process specialist.
Customer story ZB Ibbenbueren 2
Företaget förbränner antracit som utvinns precis intill kraftverket. För att kunna avsvavla eventuella rökgaser i dubbelkretsiga absorbatorerna måste RWE lägga till en exakt mängd oxidationsluft. ”Annars ansamlas svavlet i installationen och fastnar överallt”, förklarar Hollekamp. ”För lite luft är precis lika illa som för mycket.” Det kan orsaka att reaktionen sker för tidigt eller på fel ställe i installationen. RWE har ordentlig koll på processen med tre ZB 130 VSD-centrifugalkompressorer av lågtryckstyp. Alla maskiner är varvtalsstyrda med drivning med variabelt varvtal, vilket gör att volymflödet kan anpassas exakt efter behov.

Blåsmaskiner med precision och styrning

Kraftverk i Ibbenbüren
Systemet är konstruerat med tre ZB-turboenheter för ett volymflöde på 13 680 m3/h, men det krävs bara 12 000 m3/h. Trycket som krävs för att blåsa in luften i avsvavlingsinstallationen (REA) är i genomsnitt mindre än 1 bar enligt RWE. ”Det beror till stor del på processen”, förklarar Hollekamp. ”Idag körs maskinerna med tryckökningar på bara 0,6 bar vardera.” Atlas Copcos kompressorer håller tryckbandet helt stabilt, vilket bidrar till systemets effektivitet. Trycket som krävs beror på kanalernas mottryck och vätskesumpens statiska mottryck i REA:ns absorbatorer, där luften sprutas med besprutningslansar. Total kontroll av kompressorerna är en typisk del av otaliga investeringar från RWE. Kontroll innebär flexibilitet, och flexibilitet förbättrar kraftverkets lönsamhet på den aktuella energimarknaden.
ZB Customer Story Ibbenbueren 4

ZB-turboenheterna presterade i själva verket 8 till 9 procent bättre än vad Atlas Copco utlovade.

Uwe Jäkel , konsult på inköps- och maskinavdelningen

Matematiskt bevisade fördelar

En matematiker på företaget kom fram till att Atlas Copcos maskiner, på grund av komponenterna och konstruktionen, behövde mindre energi än övriga möjliga alternativ. Resultatet – 18 % lägre energiförbrukning i REA – bekräftade RWEs förväntningar och lite till: ”ZB-turboenheterna presterade i själva verket 8 till 9 procent bättre än vad Atlas Copco utlovade”, säger Uwe Jäkel. ”Det är både ekonomiskt och bra för miljön”, säger Manfred Hollekamp. ”I slutändan använder kraftverket mindre kol per kilowattimme.”