Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Atlas Copco introducerar Cerades™, ett fast torkmedel som revolutionerar tryckluftstorkens design och prestation

CD 20+-335+, som nu lanseras i Sverige, är den första torken med Cerades™

9 september 2020, Stockholm, Sverige – Vissa uppfinningar förändrar allt. Cerades™, ett nytt torkmedel för tryckluftstorkar som utvecklats och patenterats av Atlas Copco, är just en sådan revolutionerande innovation. Som världens första fasta keramiska torkmedel ger Cerades™ upphov till flera fördelar, däribland bättre luftkvalitet, lägre energi- och servicekostnader samt förbättrad hälsa och miljö. 

Klicka och läs mer om vår nyaste adsorptionstork CD20+-355

Cerades torkmedel

Cerades™ är ett fast torkmedel med raka rör

Fram till nu har torkmedlet i adsorptionstorkar bestått av lösa pärlor tillverkade av aluminiumoxid, molekylär sieve eller kiselgelé. Cerades™ är det första fasta torkmedlet. Det är ett resultat av flera års forskning och utveckling av Atlas Copco med målet att radikalt förbättra torkens design, effektivitet och prestation. Upp till 80 % av kostnaden för ett tryckluftssystem är relaterad till användningen av systemet. Därför designades Cerades™ för att leverera signifikanta besparingar. Tryckluften löper genom raka rör istället för att pressas genom tusentals separata torkmedelspärlor. Motståndet i rören är mycket litet och tryckfallet blir därför mycket lägre när luften färdas genom torken, något som sänker torkens energikostnader väsentligt. Tack var sin design och långa livslängd erbjuder Cerades™ ett antal fördelar för kunden, både operationella och miljömässiga. Traditionella torkmedel bryts ned när det studsar runt inne i torken, något som äventyrar luftkvaliteten och kräver mer frekvent underhåll. Dessutom släpper torkmedel som sönderdelas ifrån sig ett fint damm i systemet, något som ökar kostnaden för filter och service. Dammet kan också utgöra en hälso- och miljöfara eftersom det cirkulerar i omgivningsluften när torkmedlet byts ut. Cerades™ eliminerar det här dammproblemet och ger användaren tryckluft som uppfyller kraven enligt ISO 8573-1:2010 klass 2 för partiklar, utan extra filtrering. Cerades™ tål vibrationer och kan monteras horisontellt, även i krävande applikationer inom exempelvis transportindustrin.

Cerades™ är en revolution inom tryckluftsområdet! Det överträffar traditionella torkmedel på alla sätt. Det tillåter oss även att göra torkarna mer kompakta eftersom keramiska torkmedel klarar ett högre luftflöde. Cerades™ leder helt enkelt till förbättringar inom alla områden.

Johan Köhler , Business Line Manager, Atlas Copco Compressor
Cerades CD

CD+ den första torken med Cerades™

Den nya serien CD 20+-335+ är den första torken med Cerades™ som finns tillgänglig på marknaden. Serien har inte bara de fördelar som följer med det nya fasta torkmedlet från Atlas Copco utan är också extremt kraftfull, effektiv, pålitlig och tyst. Medan de flesta torkar är byggda för att klara ett luftflöde om om 70-80 % så kan CD+ köras kontinuerligt med 100% luftflöde. CD 20+-335+ erbjuder standardiserade tryckdaggpunkter på -20°C, -40°C, -70°C. Men användaren kan också justera tryckdaggpunkten så att den motsvarar de specifika behov som finns i applikationen. Den nya CD+serien kommer med en Elektronikon® Touch, som låter användaren maximera torkens prestation och effektivitet samtidigt som den möjliggör uppkoppling mot Atlas Copcos system för fjärrövervakning, SMARTLINK.

Cerades