Oljefria skruvkompressor med energiåtervinning hos Wernsing Feinkost - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Minska naturgasförbrukningen med värmeåtervinning

Wernsing Feinkost behöver processvärme dygnet runt. Genom att utnyttja kompressionsvärme från tryckluftsstationen täcker företaget en del av den erforderliga mängden, 350 kW. Hur går det till? Atlas Copcos oljefria ZR-skruvkompressorer med energiåtervinningssystem gör jobbet

Lösningar för energiåtervinning Klass 0 Kompressorteknik Skruvkompressorer Oljefria kompressorer Livsmedel Roterande trumtorkar

picture
Wernsing Feinkost GmbH i Addrup-Essen producerar livsmedel för detaljhandel och restauranger. Många produktionsanläggningar, i synnerhet transport- och förpackningslinjer, drivs med tryckluft och används dygnet runt eftersom de vanligen körs i treskift. Hartwig Sibbel, ansvarig för företagets miljö- och energihantering, ansåg att detta utgjorde de idealiska förutsättningarna för att överväga värmeåtervinning.

Värme alstras när luften komprimeras och kompressorerna måste kylas kontinuerligt. Vi ville använda värmen i vår panncentral för att förvärma mjukt vatten för ånggenerering. Där kan den användas som processvärme året runt.

Hartwig Sibbel , Miljö- och energihantering, Wernsing Feinkost GmbH

En uppvärmningseffekt på upp till 350 kW

Baserat på en exakt mätning av tryckluftsförbrukningen föreslog Atlas Copco en tryckluftsstation med två vattenkylda oljefria skruvkompressorer modell ZR 250 VSD och ZR 160, med en total installerad effekt på 410 kW.
Vattenkylning och värmeåtervinning är en utmärkt kombination då kylvattnet, med en temperatur på uppåt 90 °C, mycket enkelt kan överföra kompressionsenergin via en värmeväxlare till uppvärmningskretsen i panncentralen.
Eftersom de två kompressorerna utnyttjar nästan hela sin kapacitet, frigörs en uppvärmningseffekt på upp till 350 kW, vilket motsvarar 80 till 85 % av ineffekten. Den återvunna energin sänker livsmedelsföretagets förbrukning av naturgas. Samtidigt gynnas klimatskyddet då mindre koldioxid hamnar i atmosfären.
”Kostnaden för värmeåtervinning var inte hög”, meddelar Hartwig Sibbel med glädje. De nya kompressorerna placerades nära panncentralen, vilket innebär att en värmeväxlare i princip var tillräckligt.
För att öka effektiviteten ännu mer när tryckluften alstrades, installerade Wernsing också det energibesparande ES-systemet för kontroll och övervakning.

Torr tryckluft av hög kvalitet

Som kringutrustning valde Wernsing en produkt från Atlas Copco. Adsorptionstorkar från MD-serien garanterar att en tryckdaggpunkt på -30 °C alltid uppnås.
”Vissa ledningar löper utomhus och i kylda områden”, förklarar företagets miljö- och energiansvarige. ”Det gör tryckdaggpunkten ännu viktigare då vattnet inte får kondenseras i tryckluftssystemet och utsätta ventiler och cylindrar för risker.” De roterande trumtorkarna använder den heta tryckluften för att regenerera torkmedlet. Därför kräver de ingen extra energi.

Livsmedelssäkerhet med oljefri luft

För Wernsing var det också av största vikt att den erforderliga tryckluften enbart genereras av oljefria kompressorer: ”Vi producerar livsmedel och vill utesluta alla risker för kontaminering från olja”. Denna risk är helt undanröjd, eftersom samtliga ZR-kompressorer från Atlas Copco är ISO 8573-1, Klass 0-certifierade.