Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Minska naturgasförbrukningen med värmeåtervinning

Wernsing Feinkost behöver processvärme dygnet runt. Genom att utnyttja kompressionsvärme från tryckluftsstationen täcker företaget en del av den erforderliga mängden, 350 kW. Hur går det till? Atlas Copcos oljefria ZR-skruvkompressorer med energiåtervinningssystem gör jobbet

Lösningar för energiåtervinning Klass 0 Kompressorteknik Skruvkompressorer Oljefria kompressorer Livsmedel Roterande trumtorkar

picture
Wernsing Feinkost GmbH i Addrup-Essen producerar livsmedel för detaljhandel och restauranger. Många produktionsanläggningar, i synnerhet transport- och förpackningslinjer, drivs med tryckluft och används dygnet runt eftersom de vanligen körs i treskift. Hartwig Sibbel, ansvarig för företagets miljö- och energihantering, ansåg att detta utgjorde de idealiska förutsättningarna för att överväga värmeåtervinning.

Värme alstras när luften komprimeras och kompressorerna måste kylas kontinuerligt. Vi ville använda värmen i vår panncentral för att förvärma mjukt vatten för ånggenerering. Där kan den användas som processvärme året runt.

Hartwig Sibbel , Miljö- och energihantering, Wernsing Feinkost GmbH

En uppvärmningseffekt på upp till 350 kW

Baserat på en exakt mätning av tryckluftsförbrukningen föreslog Atlas Copco en tryckluftsstation med två vattenkylda oljefria skruvkompressorer modell ZR 250 VSD och ZR 160, med en total installerad effekt på 410 kW.
Vattenkylning och värmeåtervinning är en utmärkt kombination då kylvattnet, med en temperatur på uppåt 90 °C, mycket enkelt kan överföra kompressionsenergin via en värmeväxlare till uppvärmningskretsen i panncentralen.
Eftersom de två kompressorerna utnyttjar nästan hela sin kapacitet, frigörs en uppvärmningseffekt på upp till 350 kW, vilket motsvarar 80 till 85 % av ineffekten. Den återvunna energin sänker livsmedelsföretagets förbrukning av naturgas. Samtidigt gynnas klimatskyddet då mindre koldioxid hamnar i atmosfären.
”Kostnaden för värmeåtervinning var inte hög”, meddelar Hartwig Sibbel med glädje. De nya kompressorerna placerades nära panncentralen, vilket innebär att en värmeväxlare i princip var tillräckligt.
För att öka effektiviteten ännu mer när tryckluften alstrades, installerade Wernsing också det energibesparande ES-systemet för kontroll och övervakning.

Torr tryckluft av hög kvalitet

Som kringutrustning valde Wernsing en produkt från Atlas Copco. Adsorptionstorkar från MD-serien garanterar att en tryckdaggpunkt på -30 °C alltid uppnås.
”Vissa ledningar löper utomhus och i kylda områden”, förklarar företagets miljö- och energiansvarige. ”Det gör tryckdaggpunkten ännu viktigare då vattnet inte får kondenseras i tryckluftssystemet och utsätta ventiler och cylindrar för risker.” De roterande trumtorkarna använder den heta tryckluften för att regenerera torkmedlet. Därför kräver de ingen extra energi.

Livsmedelssäkerhet med oljefri luft

För Wernsing var det också av största vikt att den erforderliga tryckluften enbart genereras av oljefria kompressorer: ”Vi producerar livsmedel och vill utesluta alla risker för kontaminering från olja”. Denna risk är helt undanröjd, eftersom samtliga ZR-kompressorer från Atlas Copco är ISO 8573-1, Klass 0-certifierade.