Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Boliden Rönnskär in northern Sweden is one of the world’s leading players in electronics metal recycling.

En del av den cirkulära ekonomin

Visste du att din gamla mobiltelefon är rena guldgruvan?

Boliden Rönnskär är ett av världens ledande smältverk för utvinning av metaller ur kasserad elektronik. Här förvandlas kretskort till ren metall som kan användas i nya produkter. Processen är energikrävande, men med hjälp av Atlas Copco är verket nu på god väg att minska sin energiförbrukning med mer än 1 miljon kWh per år.

Till skillnad från många andra material kan metaller återanvändas igen och igen utan att nämnvärt förlora i kvalitet. Boliden Rönnskär utanför Skellefteå i norra Sverige är en av världens ledande aktörer inom metallutvinning ur elektronikmaterial, som kasserade mobiltelefoner och kretskort, och därmed en viktig länk i den cirkulära ekonomin. Smältverket grundades redan 1930 för att förädla malm från närliggande gruvor till ren metall, exempelvis koppar, silver och guld. Idag är Boliden Rönnskär ett av de största och mest effektiva smältverken i Europa.

 

Många av smältverkets processer kräver stora mängder tryckluft, vilket ställer höga krav på kompressorernas energieffektivitet och driftsäkerhet. Smältverket har strikta interna krav kopplade till koldioxidutsläpp och är enligt svensk och europeisk miljölagstiftning även skyldiga att minimera sin påverkan på människor och miljö med hjälp av bästa möjliga teknologi.

Energirevision med AIRScan

År 2014 stod Boliden Rönnskär inför beslutet att byta ut flera äldre kompressorer mot mer energieffektiva modeller. Kompressorerna i smältverkets energicentral fungerade visserligen mycket bra, men tryckluftsteamet anade att det fanns mycket att vinna på att byta ut existerande maskiner med fast varvtal mot nya modeller med flexibel varvtalsstyrning (VSD).

 

För att få en bra bild av tryckluftsbehovet i de olika delarna av produktionen beslutade sig Boliden Rönnskär för att genomföra en energirevision (AIRScan) tillsammans med Atlas Copco. Elva olika punkter för mätning av tryck och flöde installerades nu i valda delar av tryckluftssystemet, och mätningen genomfördes under två veckor medan verket var i full drift.

Investering i varvtalsstyrda kompressorer och ett centralt styrsystem 

ZR500VSD

Resultaten analyserades sedan av Atlas Copcos energikonsulter. Analysen visade att den existerande tryckluftsanläggningen var mycket energieffektiv, klart under energimyndighetens riktlinje, men att trycklufsteamet hade helt rätt. Genom att investera i varvtalsstyrda kompressorer (VSD) och ett centralt styrsystem (ES360) skulle smältverket kunna sänka sin energianvändning med drygt 850.000 kWh per år, i ett första steg. Med hänsyn taget till flödesbehovet, trycket och den tillgängliga golvytan presenterade Atlas Copco ett förslag där två VSD-kompressorer av modellen ZR500VSD ersatte tre äldre maskiner med fast varvtal.

Minskad energiförbrukning och reducerat miljöavtryck

Atlas Copco ombads också genomföra en uppföljningsmätning efter det att nya kompressorerna och styrsystemet ES360 installerats. Den bekräftade att energiförbrukningen minskat i linje med förväntan och att Boliden Rönnskär därmed inte bara sparar pengar, utan också reducerar sitt miljöavtryck med motsvarande 11 ton koldioxid* per år. Den totala besparingen inkluderar även kraftigt reducerade servicekostnader.

 

Miljö och hållbarhet står sedan länge högt på Boliden Rönnskärs agenda, och smältverket investerar fortlöpande i teknikförbättringar. Under 2022 har ytterligare en äldre maskin med fast varvtal bytts ut mot en oljefri skruvkompressor av modellen ZR750. Det har lett till en ytterligare energibesparing på cirka 200.000 kWh per år, och servicekostnaden kommer dessutom att sjunka markant. När hela maskinparken är utbytt räknar Boliden Rönnskär med att kunna spara mer än 1 miljon kWh om året jämfört med situationen innan den första energirevisionen år 2014.

 

Sista kompressorn är nu på plats. I kompressorrummet finns två ZR500VSD samt tre ZR750 som förser anläggningen med tryckluft. Kombinationen nya varvtalsstyrda och on/off maskiner ger en betydande besparing av insats el för produktion med en effektivitet under 0,10 kWh/m3 producerad luft (energimyndighetens rekommendation: 0,11 kWh/m3).

 

*Beräkningen motsvarar ett antagande om utsläpp på 13 g CO2-ekvivalenter per kWh.

Foto på kasserad elektronik: Boliden AB

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer ZR Analys och optimering