Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Laboratorio Sanderson väljer en kvävgasgenerator för produktion av nitrogen onsite

Hälso- och sjukvård System för kvävgasproduktion Oljefria kompressorer Oljesmorda kompressorer Kompressorteknik

Laboratorio Sanderson S.A., en av Chiles ledande läkemedelstillverkare, har minskat kostnaderna och lyft företagets effektivitet och oberoende genom att generera kvävgas på plats. Genom att bygga vidare på sin framgångsrika erfarenhet av Atlas Copcos tryckluftslösningar, installerade företaget nyligen en toppmodern kvävgasgenerator med PSA-teknik (NGP 92) för att möta den stigande efterfrågan på kvävgas med hög renhetsgrad; NGP tillhandahåller kvävgas med en renhet mellan 95 % och 99,999 % och uppfyller därmed till fullo läkemedelsbranschens strikta renhetskrav.

NGP-kvävgasgenerator för läkemedel på plats

Nitrogen Generator

Kvävegenerator (PSA)

Tidigare köpte företaget kvävgas från en extern leverantör som tillhandahöll flytande kväve i kryogeniska tankar. Som kontrast genereras kvävgas numera på plats med den renhetsgrad som krävs; tack vare Atlas Copcos installation av en ZT 18 IMD oljefri kompressor och en NGP 92 kvävgasgenerator med PSA-teknik.
”Att bli oberoende av externa leverantörer är en stor fördel”, kommenterar Marcela Cantillana. ”Sedan vi installerade NGP 92 behöver vi inte längre förlita oss på andra organisationer eller företag för att säkerställa en konstant och adekvat kvävgastillförsel.”

N2 renhetsgrader mellan 95 % och 99,999 %

Marco Contreras, Business Line Manager Industrial Air Atlas Copco Chile and Marcela Cantillana, Assistant Manager for Validations at Fresnius Kabi Chile

Marco Contreras, Business Line Manager för Industrial Air Atlas Copco Chile och Marcela Cantillana, Assistant Manager för Validations hos Fresnius Kabi Chile.

Baserat på PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption) där kolmolekylsiktar selektivt separerar syre från kvävgas, ger Atlas Copcos NGP-system för kvävgasgenerering en kostnadseffektiv, tillförlitlig och säker tillförsel av kvävgas.
Genom att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av kvävgas eliminerar NGP-enheten risken för produktionsavbrott och garanterar låga driftskostnader utan tilläggskostnader i form av exempelvis orderhantering, påfyllningar och leveransavgifter. Dessutom garanteras alltid hög renhet hos kvävgasen, där graderna varierar mellan 95 % och 99,999 procent.
Med sina fullständiga insikter i kvävgasgeneratorns effektivitet och besparingspotential, överväger Laboratorio Sanderson att även installera Atlas Copcos syrgasgenerator längre fram.

Vår relation med Atlas Copco har alltid kännetecknats av ömsesidigt samarbete, och vi menar att Atlas Copco till fullo förstår vikten av att deras utrustning fungerar korrekt, vilket företaget visar genom underhåll, support, dokumentation och certifikat.

Marcela Cantillana , Laboratorio Sanderson S.A.

Tryckluftslösningar för läkemedelsindustrin

Nitrogen separation principle (PSA)NG generator

Principen för kvävgasseparering

Laboratorio Sanderson, som grundades 1942 och numera ingår i den tyska koncernen Fresenius Kabi, har specialiserat sig på produktion och kommersialisering av ett brett urval av injektionsprodukter och andra flytande ämnen för medicinska tillämpningar på den latinamerikanska marknaden.
Det framgångsrika samarbetet med Atlas Copco inleddes 2003, när företaget beslöt att ersätta den oljeinsprutade på-/avlastningskompressorn med en energieffektiv oljeinsprutad kompressor med drivning med variabelt varvtal (GA 75 VSD FF) för produktionsanläggningens tryckluftstillförsel.
Genom att justera tryckluftsproduktionen efter det exakta behovet vid varje tidpunkt, kan man genom drivningstekniken med variabelt varvtal spara i genomsnitt 35 % energi jämfört med på-/avlastningskompressorer. År 2008 förvärvade företaget också en oljefri ZT55 VSD-kompressor med inbyggd MD-tork, vilket har gett enorma energibesparingar.