Teknik du kan lita på

Avancerad konstruktion som minskar friktionen. Utmärkt kylning och låga mellanstegstemperaturer för ökad livslängd.

Genererar ren luft

Undanröj risken för oljeförorening och minimera risken för stilleståndstid: P-kompressorerna är certifierade enligt ISO 8573-1 klass 0.

Mer om klass 0

Spara in på energi och underhåll

Elektronikon®-styrenheten ger en detaljerad översikt av driftsstatusen. Horisontell balkramskonstruktion ger snabbt och enkelt underhåll.

Mer om Elektronikon

HX och HN-15 – det tillförlitliga alternativet

Atlas Copcos HX/HN-15 är vattenkylda horisontellt balanserade kolvkompressorer med två kompressionssteg upp till 160 kW. Kompressorerna levereras som kompletta enheter, slädmonterade och färdiganslutna. HX/HN-15 ger 100 % oljefri luft för högtryckstillämpningar – upp till 10–15 bar. Kvaliteten på luften är perfekt anpassad för kritiska tillämpningar som kräver oljefri luft, till exempel:

  • livsmedelsindustrin
  • Elektronikindustrin
  • laboratorier
  • kraftindustrin.

De här energieffektiva och tillförlitliga maskinerna ger en jämn tillförsel av tryckluft dygnet runt och med begränsade underhållskostnader hålls livscykelkostnaden till ett minimum.


Tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

83 l/s - 322 l/s

Kapacitet FAD

300 m³/h - 1 160 m³/h

Arbetstryck

10 bar(e) - 15 bar(e)

Installerad motoreffekt

45 kW - 160 kW

Hämta

Brochures
  • HX/HN Series (up to 560 kW / 750 hp) 1.8 MB, PDF