Våra lösningar

Minska kostnaderna

Atlas Copcos NGM och NGM+ kvävgasgeneratorer har minimala drifts- och underhållskostnader. När du framställer din egen kväve slipper du ytterligare bearbetning, påfyllningar och leveranskostnader

Kväve finns alltid tillgängligt

NGM och NGM+-systemen är alltid tillgängliga. Eliminera risken för produktionsavbrott på grund av att gasen tar slut

95 % till 99 % renhet

NGM och NGM+ kvävgasgeneratorer erbjuder 95 % till 99 % kväverenhet som uppfyller dina krav

Optimal kontroll

De elektroniska övervakningspanelerna på NGM och NGM+ minskar stilleståndstiden, sparar energi, minskar underhållsbehovet och ökar produktionen

Hämta