Blåsmaskiner med positivt deplacement - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
3D images of blowers in cement plant

Blåsmaskiner med positivt deplacement

Upptäck våra oljefria skruvblåsmaskiner och lobblåsmaskiner som är konstruerade för tillförlitlig drift inom en mängd olika branscher.

Kontakta våra experter

Ett brett sortiment av blåsmaskiner med positivt deplacement

Vi erbjuder både rotorerande lobblåsmaskiner och skruvblåsmaskiner.

Upptäck alla våra blåsmaskinstekniker

Kompletta blåsmaskinspaket

Minska installationskostnader och tiden för installation. Med våra plug-and-play-paket är dina maskiner redo att användas när de levereras.

Tillförlitlig blåsmaskinsteknik

Tillförlitlig drift, även i tuffa förhållanden.

Vad är en blåsmaskin med positivt deplacement?

Det finns två grundläggande typer av kompression: positivt deplacement och dynamisk kompression. Blåsmaskiner med positivt deplacement drar via inloppet in en specifik mängd luft eller gas till en intern kammare. Därifrån förflyttas luften eller gasen till utloppet, där den släpps ut med ett högre tryck.

Mer om kompression med positivt deplacement

Rätt blåsmaskin för din anläggning: välj mellan skruvteknik och lobteknik

Vi erbjuder två olika typer av blåsmaskiner med positivt deplacement skruvblåsmaskiner och lobblåsmaskiner. Båda blåsmaskinerna passar för en rad lågtryckstillämpningar, däribland luftning och pneumatisk transport. Även om dessa två tekniker använder kompression med positivt deplacement finns det några betydande skillnader.

Skruvelement

När du fokuserar på driftskostnaderna för din anläggning är oljefria skruvblåsmaskiner den lämpligaste tekniken med positivt deplacement för din anläggning. Våra oljefria skruvblåsmaskiner i serien ZS är upp till 35 % mer energieffektiva än lobblåsmaskiner. 
Under kompressionsprocessen minskar volymen i den inre kammaren och luften eller gasen komprimeras. Resultatet är en termodynamisk process som kallas isentrop kompression, vilket är mer energieffektivt än så kallad isokor kompression. Dessutom säkerställer oljepumpen och kylaren korrekt smörjning och kylning av lagren, vilket resulterar i minimala mekaniska förluster, högre effektivitet och överlägsen tillförlitlighet.
Den huvudsakliga driftskostnaden för en blåsmaskin är dess energiförbrukning. En investering i skruvteknik ger avkastning på kort tid.

Lobelement

När du fokuserar på tryckluftssystemets kapitalkostnad är våra blobblåsmaskiner i serien ZL en bra lösning för din anläggning. Dessa blåsmaskiner har en lägre investeringskostnad och en enkel design, vilket ger dig en stabil och tillförlitlig drift. Även på höga höjder, i extrema temperaturer och i dammiga miljöer.

Upptäck våra blåsmaskiner med positivt deplacement