DZS oljefri blåsmaskin med roterande kloteknik - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

DZS oljefri blåsmaskin med roterande kloteknik

Oljefria blåsmaskinslösningar med kloteknik mellan 0,5 och 2,3 bar(g)

Kontakta våra experter

Tillförlitliga lösningar med kloblåsmaskiner

Vår DZS är konstruerad för att du ska känna dig trygg: vi har kombinerat de bästa komponenterna med vårt patenterade kylflöde så att du får en tillförlitlig kloblåsmaskin.

Kvalitetsluft

Skydda din process genom att välja kvalitetsluft. Klass 0-certifierad oljefri och torr tryckluft.

Flexibel installation

Anslut vår DZS till din process med två enkla röranslutningar. Mindre komplexitet och lägre kostnad för installationen.

Vad är en kloblåsmaskin?

En oljefri kloblåsmaskin, eller torr blåsmaskin med roterande kloteknik, är en tillförlitlig och enkel lösning som levererar tryckluft med lågt tryck. Den används i tillämpningar som jäsning, luftning och pneumatisk transport inom livsmedelsbranschen,läkemedelsbranschen och cementindustrin. Den torra klotekniken och elementet i blåsmaskinerna används också i en variant med negativt tryck för vakuumsystem och liknande tillämpningar: torra vakuumpumpar med kloteknik. 

De kloformade rotorerna med snävt spel garanterar en tillförlitlig och effektiv kompression. Ju mindre spel mellan klorotorerna och rotorhuset, desto effektivare blir blåsmaskinen. Den roterande gripklon av hantyp drivs direkt av elmotorn för att säkerställa låg strömförbrukning. Gripklorotorn av hontyp är växellådssdriven, transmissionen är stabil över tid eftersom dreven är exakta och undviker felinställning mellan hanklo och honklo.

Fördelarna med våra roterande kloblåsmaskiner, DZS

Du kan placera dem i både centraliserade och decentraliserade system, så vår kompakta och tillförlitliga torra blåsmaskin med kloteknik passar perfekt i alla produktionsprocesser där du behöver kvalitetstryckluft mellan 0,5 och 2,3 bar(g). Våra oljefria kloblåsmaskiner är särskilt lämpade för användning i små och djupa jäsningstankar, cementsilor eller andra silor och vattenbassänger som ibland finns i kommersiella fastigheter (som köpcenter och hotell), eller på industriföretag där små volymer av avloppsvatten måste renas.

Tillförlitliga processer

Värme är utrustningens värsta fiende. Vårt patenterade kylflöde ger en energieffektiv drift och låg felfrekvens under en lång livslängd. Det är enkelt att underhålla våra torra kloblåsmaskiner. Elementet är enkelt att komma åt och det krävs bara oljebyte i genomsnitt var 20 000:e drifttimme. 

Enkla att installera

Våra torra DZS kloblåsmaskiner är klara att användas så snart de anländer tack vare Plug & Play-konceptet. Vår design reducerar installationskostnaden och komplexiteten i installationen jämfört med andra systemkonstruktioner: det behövs bara två enkla röranslutningar för att koppla blåsmaskinen till produktionsprocessen. För att ge ännu bättre flexibilitet har vi minskat fotavtrycket till ett minimum så att du kan spara utrymme.

Oljefri och torr tryckluft

Vi hjälper dig att skydda din process mot skadliga föroreningar. Luftkvaliteten är viktig när luften kommer i kontakt med slutprodukten. Våra roterande kloblåsmaskiner är certifierade enligt klass 0 så att du får oljefri luft av hög kvalitet i din process. 

Broschyrer

Tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

30 l/s - 95 l/s

Kapacitet FAD

110 m³/h - 340 m³/h

Arbetstryck

0,5 bar(e) - 2,3 bar(e)

Installerad motoreffekt

11 kW - 22 kW