Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Hög effektivitet

Vattnets överlägsna nedkylningsförmåga gör att värme avlägsnas effektivt vid källan för att generera mer luft per kW

Energibesparing

Modellerna med drivning med variabelt varvtal ger energibesparingar på upp till 35 % genom att eliminera övergångsförluster vid belastning/ingen belastning. Exakt tryckreglering ger ett snävare tryckband och lägre genomsnittligt arbetstryck för minskad energiförbrukning

Certifierad 100 % oljefri luft

AQ-kompressorer ger 100 % ren luft som uppfyller standarden ISO 8573-1 KLASS 0 (2010). KLASS 0 betyder noll risk för förorening, noll risk för skadade eller osäkra produkter, noll risk för förluster på grund av stilleståndstid och noll risk för skada av företagets anseende

Tyst drift

AQ-kompressorer levereras i en ljudisolerad huv, vilket gör dem idealiska för de flesta arbetsmiljöer. Inget behov av separat kompressorrum

Avancerat övervaknings- och styrsystem

Elektronikon® styr huvuddrivmotorn och reglerar systemtrycket inom ett fördefinierat och snävt tryckband

100 % säker, högkvalitativ luft

Dra fördel av lägre drifts- och underhållskostnader med en ISO-8573-1 KLASS 0 (2010)-certifierad kompressor. AQ eliminerar risken för kontamination med 100 % oljefri luft för tillämpningar som kräver högsta nivå av renhet, till exempel medicinska tillämpningar, läkemedelsproduktion, livsmedelsproduktion och kritisk elektroniktillverkning. De vatteninsprutade skruvkompressorerna, vattenkylda eller luftkylda, uppfyller dina behov av kvalitetsluft med högtryckskapacitet och energieffektivitet.

Anpassningsbar efter dina specifikationer

Elektronikon®-styrenheten kan anpassas efter dina specifika behov med extra sensorer, digitala kontakter, fältbuss, internet och SMS-funktioner. Optimera driften av hela kompressorrummet genom att använda ES-styrenheten för flera kompressorer.

Läs mer om våra vatteninsprutade oljefria AQ-skruvkompressorer

Tekniska specifikationer AQ-kompressor – tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

21,9 l/s - 161,7 l/s

Kapacitet FAD

1,3 m³/h - 9,7 m³/h

Arbetstryck

7,4 bar(e) - 13 bar(e)

Installerad motoreffekt

15 kW - 55 kW