Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

SF och SF+ – oljefria scrollkompressorer

Kontakta en expert på oljefria kompressorer

Certifierad 100 % oljefri luft

100 % ren luft , ISO 8573-1 KLASS 0 (2010). KLASS 0 betyder noll risk för förorening, noll risk för skadade eller osäkra produkter, noll risk för förluster på grund av stilleståndstid och noll risk för skada av företagets anseende

Extremt tyst drift

Med ljudnivåer så låga som 53 dB(A) är SF och SF+ det perfekta valet för bullerkänsliga arbetsmiljöer

Energieffektivitet

SF-scrollkompressorer är utrustade med IE3 Premium Efficiency-motorer som standard. Energiförbrukning i obelastat läge har eliminerats tack vare den enkla start-/stoppkontrollen

Minimalt underhåll

De rörliga delarna är färre för en lång livslängd med minimala serviceåtgärder

SF+ för flexibel styrning

Medan SF levereras med pneumatisk styrenhet som standard är SF+ utrustad med Elektronikon®. Denna styrenhet kan anpassas efter dina specifika behov med extra sensorer, digitala kontakter, fältbuss, internet och SMS-funktioner. Optimera hela kompressorrummet tillsammans med ES-styrenheten för flera kompressorer

Skydda dina viktiga tillämpningar

Atlas Copcos oljefria scrollkompressorer SF och SF+ ger ren, oljefri luft i viktiga tillämpningar som:
• forskningslaboratorier
• sjukhus
• universitet
• tandläkarmottagningar
• livsmedelstillverkning

SF och SF+ – tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

1,9 l/s - 40,8 l/s

Arbetstryck

8 bar(e) - 10 bar(e)

Installerad motoreffekt

1,5 kW - 22 kW

Kapacitet FAD m³/min

0,11 m³/min - 2,45 m³/min