Våra lösningar

Membranlufttorkar

Vårt fullständiga sortiment av membranlufttorkar

Kontakta vår expert

Öka tillförlitligheten

Vatten- och oljepartiklar i tryckluftssystemet ökar risken för korrosion i luftsystemet och på tryckluftsverktygen. Med våra membranlufttorkar minskar den risken betydligt. Det ökar systemets tillförlitlighet och motverkar kostsam stilleståndstid.

Sänk energikostnaderna

Ren, behandlad luft minskar betydligt risken för korrosion och läckage i systemet. En läcka på bara 3 mm kan höja elräkningen med upp till 1 800 euro om året.

Skydda tillverkningen

Den tryckluft som kommer i kontakt med dina slutprodukter ska inte påverka dem. Våra lösningar för luftbehandling ger ren, torr luft som inte påverkar slutproduktens kvalitet.