Lägre livscykelkostnader

FD-tryckluftstorkarna förenar avancerade energisparfunktioner med låga tryckfall, vilket minskar den totala energiförbrukningen. FD har kapacitet 6-4 000 l/s

Tystast i klassen

FD-kyltorkar för tryckluft levereras med ett ljuddämpat hölje som ger betydligt lägre bullernivåer

Enkelt underhåll

FD-kyltorken levereras användningsklar på en solid basram med inbyggda gaffeltrucksuttag. Våra kyltorkar använder inga förbrukningsartiklar och kräver endast regelbundna inspektioner och rengöring.

Skydda tillverkningen

Våra högkvalitativa FD-kyltorkar är baserade på direktexpansionsteknik och avlägsnar fukt från tryckluft med en stabil tryckdaggpunkt på så lite som +3 °C/+37,4 °F. Finns i vatten- och luftkylda utföranden.

Brochures
  • FD series (6-4000 l/s, 13-8480 cfm) 5.4 MB, PDF

Atlas Copco Rental - Tillförlitliga lösningar dygnet runt

Minimera stilleståndstiden och maximera produktionen med våra tillfälliga industriella luft- och energilösningar.