Våra lösningar

Förbättrad energieffektivitet

Tryckluftstorken FD (VSD)+ sparar energi från första driftminuten tack vare lågt tryckfall, högeffektiva komponenter och ett avancerat kontrollsystem. Den uppnår 1 250–2 400 l/s

smart AIR solutions

Kyltorken FD+ är utformad för att fungera tillsammans med vårt förstklassiga sortiment av luftkompressorer och styrenheter. Den sparar energi och skyddar tillverkningen

Ren tryckluft

Kyltorken FD (VSD)+ överträffar internationella standarder för tryckluftsrenhet, ISO 8573-1:2010. Klass 4

Komplett skydd av din utrustning

Kyltorken FD (VSD) 1250+ - 2 400+ l/s avlägsnar fukt från tryckluft med en daggpunkt på så lite som +3 °C/+37 °F.
Den innovativa designen hos tryckluftstorken FD+ medför suveräna energibesparingar: 


  • elektroniska reglerventiler 
  • avancerad kontroll med Elektronikon Mk5 
  • högeffektiv värmeväxlare 
  • R410: miljövänligt köldmedium 
  • högeffektiv scrollköldmediekompressor 
  • förlustfria kondensatavledare som förhindrar tryckluftsspill
  •  EC-kylfläktar som förbrukar mindre energi än andra enheter 
  • finns i vatten- och luftkylda utföranden 
  • fler tillgängliga alternativ.

Upp till 65 % energibesparing med VSD-teknik

kyltork FD 1500 VSD +

Mer än 35 % av en torks kostnader under livscykeln utgörs av den energi som förbrukas. I syfte att minska dina energikostnader erbjuder vi FD (VSD)+ kyltorkar för tryckluft med teknik för drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD leder till stora energibesparingar, minskar förbrukningen av energiproducerande bränslen och skyddar miljön för kommande generationer.

Vad är VSD-teknik?