Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Solid prestanda

De industriella FX-köldmedietorkarna levererar en stark prestanda med en stadig tryckdaggpunkt med digital display. Den kondenserade fukten fryser inte och det finns ingen risk för att fukt ska föras vidare i tryckluftssystemet

Beprövad tillförlitlighet

FX-lufttorkarna erbjuder beprövad tillförlitlighet med kvalitetskomponenter, en robust konstruktion och effektiva kontrollsystem

Enkel installation

Plug-and-play-konceptet med en enda elektrisk anslutning och självreglerande styrenheter underlättar installation

Minimalt underhållsbehov

Den ergonomiska utformningen av FX-lufttorkarna garanterar snabb åtkomst till viktiga komponenter. Kombinerat med långa serviceintervaller säkerställer detta minimala underhållskostnader

FX-köldmedietorkar

Våra FX-köldmedietorkar tar säkert, kostnadseffektivt och enkelt bort fukt från tryckluftssystemet. Du undviker därmed kondens och de driftkostnader och den stilleståndstid som orsakas av den resulterande korrosionen.