FX – industriella köldmedietorkar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

FX – industriella köldmedietorkar

Kontakta våra experter +46 87439500

Solid prestanda

De industriella FX-köldmedietorkarna levererar en stark prestanda med en stadig tryckdaggpunkt med digital display. Den kondenserade fukten fryser inte och det finns ingen risk för att fukt ska föras vidare i tryckluftssystemet

Beprövad tillförlitlighet

FX-lufttorkarna erbjuder beprövad tillförlitlighet med kvalitetskomponenter, en robust konstruktion och effektiva kontrollsystem

Enkel installation

Plug-and-play-konceptet med en enda elektrisk anslutning och självreglerande styrenheter underlättar installation

Minimalt underhållsbehov

Den ergonomiska utformningen av FX-lufttorkarna garanterar snabb åtkomst till viktiga komponenter. Kombinerat med långa serviceintervaller säkerställer detta minimala underhållskostnader

FX-köldmedietorkar

Våra FX-köldmedietorkar tar säkert, kostnadseffektivt och enkelt bort fukt från tryckluftssystemet. Du undviker därmed kondens och de driftkostnader och den stilleståndstid som orsakas av den resulterande korrosionen.